11 października w sali kinowo – widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość z obchodów Święta Oświaty, z tej okazji 5 nauczycieli z kętrzyńskich szkół otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana, oraz 10-ciu nauczycielom zostały wręczone akty nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.