Integracja grup wrażliwych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym była przedmiotem konferencji inaugurującej projekt pn. „Miasta Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” realizowany przez Miasto Kętrzyn oraz Administrację Miasta Svetly, która odbyła się 26 marca w kętrzyńskim Ratuszu.

Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman oraz Mer Miasta Svetly Siergiej Lutarewicz zainaugurowali działania we wspólnym projekcie Kętrzyna i Svetlego dofinansowanym z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.