OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jako pierwsi otworzyliśmy nowoczesny rynek

„Mój Rynek” to program budowy i modernizacji lokalnych targowisk, który zakłada wydzielenie specjalnej puli w wysokości 70 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kętrzyn skorzystał z takiej możliwości, dlatego też jako pierwsi w regionie możemy pochwalić się świeżo zakończoną inwestycją.

Istniejące od wielu lat targowisko miejskie przy ulicy Rynkowej właśnie zmieniło swój wizerunek. Teraz zamiast bud i stolików stojących na popękanym betonie mamy wybrukowane aleje z boksami handlowymi zadaszonymi i niezadaszonymi. Dostępny jest także budynek z ubikacjami i umywalkami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Modernizacja Kętrzyńskiego centrum handlowego była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Mój Rynek”, który polegał na budowie targowisk, ich przebudowie, remoncie oraz wyposażeniu istniejących lokalnych targowisk. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 14 marca.
– Projekt ten był skierowany do 30-50 tysięcznych miejscowości. Postanowiliśmy z tego skorzystać, aby nasza lokalna społeczność mogła w cywilizowanych warunkach sprzedawać towary rolno-spożywcze z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych i weterynaryjnych – wyjaśnia Krzysztof Hećman, burmistrz miasta podczas uroczystego otwarcia targowiska. – Jesteśmy pierwszym miastem, które już oddało targowisko do użytku, aby przed świętami wielkanocnymi w tych nowoczesnych pawilonach jeszcze bardziej mogło ożyć życie gospodarcze – dodaje.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAZ inwestycji jest również zadowolony Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezina.
– Pragnę serdecznie państwu pogratulować, że udało się wam stworzyć możliwości dla rozwoju regionów w wymiarze rolniczym oraz warunki godnego, szybkiego i sprawnego handlowania w środowiskach miejskich ze stycznością z wsią, gdzie te produkty są wytwarzane – cieszy się gość uroczystości.

Na wiosnę betonowe boksy mają być uzupełnione o elementy kolorystyki, a trakty piesze w ozdobne rośliny. Decyzją Rady Miejskiej zostały wygospodarowane środki, aby wybudować parking na 50 miejsc i zrobić łącznik między ulicami Rynkową, a Westerplatte.