Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się 25 kwietnia br. w kętrzyńskim zamku zostanie wręczony tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn. Otrzymają je Helmut Wagner, profesor Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Gertrude Liman, działaczka społeczna zaangażowana we współpracę Kętrzyn i Wesel.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn jest przyznawany osobom, które szczególnie swoją postawą oraz pracą angażują się w życie społeczne Miasta Kętrzyn.
Zarówno profesor Helmut Wagner, jak i Gertruda Liman to osoby, które swoją pracą wpisały się w najnowszą historię Kętrzyna, niejednokrotnie będąc ambasadorami pojednania polsko – niemieckiego, a w szczególności ambasadorami Miasta Kętrzyn w Europie. Ich działalność społeczno-zawodowa przejawia się poświęceniem dla dawnego Rastenburga, a obecnie Kętrzyna.

Helmut Wagner – ur. 21 grudnia 1929 r. w Rastenburgu (Kętrzyn), gdzie spędził swoje dzieciństwo i uczęszczał do Gimnazjum im. Księcia Albrechta. Jego edukacja została przerwana przez wybuch II wojny światowej. W 1948 r. zdał maturę w Greußen w Turyngii, następnie rozpoczął studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 1961 r. obronił tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Eberharda – Karla w Tybindze na podstawie pracy „Podział Niemiec na kraje (1871 – 1955)”. W swojej pracy zawodowej pracował pod okiem Tomasza Manna, z którym kętrzyński poeta Arno Holz w 1926 r. przegrał rywalizację o nagrodę Nobla. Jako stypendysta UNESCO dwa lata studiował w Warszawie pod kierunkiem prof. Dr. Hab. Stefana Kieniewicza. W 1971 r. habilitował się na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Metamorfozy w filozofii Adama Schaffa”, polskiego filozofa. W swoim dorobku Prof. Wagner ma ponad 100 publikacji. W jego życiorysie ważne miejsce zajmuje Kętrzyn, który wspomina w swojej biografii – „Z moją ojczyzną, byłymi Prusami Wschodnimi, powodzi mi się tak, jak z byłym kolegą z klasy Burkhardem Knappem. Nie zostawiliśmy jej, ale zawsze do niej wracamy i to pomimo dużych odległości. Po raz pierwszy odwiedziliśmy z mamą byłe Prusy Wschodnie po 15-letniej przerwie w lecie 1958 r., w okresie Gomułki, później już z moją rodziną byliśmy tam prawie co roku”. W 1997 r. prof. Helmut Wagner został członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie. W trakcie swoich pobytów w Kętrzynie Prof. Wagner prezentuje swoje wykłady mieszkańcom naszego miasta, które gromadzą wielu zainteresowanych kętrzynian.

Gertruda Liman – absolwentka germanistyki i historii na Uniwersytecie w Bonn i w Innsbrucku. W latach 1973-1979 pracowała jako nauczyciel historii w Andreas Vesalius Gimnasium w Wesel. Życie zawodowe Gertrudy Liman jest związane z działalnością edukacyjną, ale bardzo ważną rolę odgrywa działalność społeczna na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Od 1989 roku aktywnie uczestniczy w organizacji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Kętrzyna i Wesel. W 2008 roku z jej inicjatywy została założona w Wesel Polsko–Niemiecka Fundacja Młodzieży, która wspiera finansowo wymianę młodzieży. W historii współpracy Kętrzyna i Wesel niejednokrotnie wykazywała swoje zaangażowanie i bezinteresowność w przełamaniu stereotypów i problemów, które stawały na drodze do pojednania.

Dotychczas tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyna otrzymali:
– Burkhard Knapp – 15.10.1997 r.
– Ks. Abp Edmund Piszcz – 22.12.1998 r.
– Jan Paweł II – 08.03.2000 r.
– Stefania Woytowicz – 25.10.2000 r.
– Hubertus Hilgendorf – 15.02.2002 r.
– Jörn Schroh – 15.04.2004 r.
– Milan Răc – 28.05.2009 r.
– Katarzyna Kętrzyńska Sonelska – 19.04.2010 r.
– Urlike Westkamp – 19.04.2010 r.

Paweł Owad