OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powiat wybuduje ponad kilometr drogi w Kętrzynie

Na tą wiadomość mieszkańcy ulicy Limanowskiego czekali od lat. Ich droga w końcu doczekała się remontu. Pierwsze prace przygotowawcze już trwają. Realizacja inwestycji ruszyła 4 kwietnia.

Od 16 marca przy ulicy Limanowskiego trwała wycinka drzew. Nowa droga ma zostać odebrana 20 listopada 2013 roku. Jej całkowity koszt to 3 648 280 mln, z czego kwota 2 553 796 mln jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, a pozostałe środki w wysokości 1 094 484 mln pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego.
– Projekt jest realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj, a zatem za datę rozpoczęcia inwestycji uznaje się dzień podpisania pierwszej umowy na wykonanie studium wykonalności, czyli 4 kwietnia – informuje Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński.
Przedsięwzięcie obejmie odcinek o długości około 1, 124 km, leżący w układzie dróg powiatowych: Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta Kętrzyna. Ulica Limanowskiego zostanie pokryta nawierzchnią bitumiczną. Projekt zakłada budowę po obu stronach drogi chodników o szerokości 2 metrów i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 metra z kostki betonowej brukowej oraz oświetlenia. Na nowo wyremontowanej ulicy znajdą się dwie zatoki autobusowe, dwa parkingi na 30 miejsc postojowych i przejścia dla pieszych. W ramach remontu zostanie przebudowanych 5 skrzyżowań z ulicami podporządkowanymi Sadową, Reymonta, Kolejową, Kasprowicza i Nowe Osiedle.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” z Ostródy.

Ewa Brzostek