Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn jest przyznawany osobom, szczególnie swoją postawą oraz pracą angażują się w życie społeczne Miasta Kętrzyn. Zarówno profesor Helmut Wagner, jak i Gertruda Liman to osoby które swoją pracą wpisały się w historię Kętrzyna.