Roboty publiczne
Co zrobić, aby Kętrzyn był pięknym miastem, a jego mieszkańcy mieli pracę? Jest to istotny dylemat, biorąc pod uwagę fakt, że budżety samorządów są najczęściej ograniczone, a teren Warmii i Mazur jest znany z największego w Polsce bezrobocia. Okazuje się, że jest na to rada.

Właśnie ruszyły roboty publiczne i prace interwencyjne. W tym roku Gmina Miejska Kętrzyn planuje wymienić nawierzchnię parkingów i dróg o łącznej powierzchni ok. 13000 m2. Drugi obszar działania to prace przy pielęgnacji zieleni miejskiej. W tym celu w okresie od 18 marca do 15 listopada zatrudnienie znajdzie 187 osób, w tym 28 z programu 50+.
– Zdajemy sobie sprawę, że to nie rozwiąże problemu bezrobocia w naszym mieście. Chcemy jednak dać pracę jak największej liczbie ludzi, dlatego co trzy miesiące będzie zatrudniona nowa grupa 40 osobowa – wyjaśnia Andrzej Degórski, zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn.
W tym roku Powiatowy Urząd Pracy zwiększył kwotę na roboty publiczne i prace interwencyjne. Roboty publiczne są w pełni finansowane przez PUP, natomiast wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych w połowie pokrywa miasto.
– W momencie uruchomienia tych prac w połowie kwietnia zauważyliśmy spadek bezrobocia o ponad 400 osób. Jest to pewna sezonowość, ale dotyczy dużej liczby osób, które trzeba wspierać, dlatego bardzo chętnie współpracujemy w tym zakresie z miastem – mówi Zygmunt Dorf, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcą zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2013 roku” zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.
– Do nich będzie należała obsługa i prowadzenie robót, w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu, materiałów budowlanych i zaplecza socjalnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy – wymienia Andrzej Degórski.
Obecnie wykonywane są prace w zakresie wymiany nawierzchni ulicy Leśnej oraz wymiana nawierzchni przy ulicy Rybnej. W planach jest wykonanie robót na 26 ulicach w Kętrzynie.

Plan robót publicznych na 2013 rok

1.
– ul. Jagiełły odc. K. Wielkiego – S. Batorego
– ul. Piastowska
– Budowa chodnika – ul. Jagiełły

– Wykonanie opaski jezdni przy ulicy Piastowskiej
2.
ul. Leśna
Wymiana nawierzchni drogi ulicy Leśnej
3.
ul. Ogrodowa
Wymiana nawierzchni chodników od ul. Chopina do nieruchomości Ogrodowa 5 – lewa strona
4.
ul. M.C. Skłodowskiej
Wymiana nawierzchni chodnika
5.
ul. Daszyńskiego
Wymiana nawierzchni chodnika Daszyńskiego 2
6.
ul. Bałtycka
Wymiana nawierzchni chodnika i jezdni na terenie działki miasta – przed budynkiem Bałtycka 18a
7.
ul. Miejska – Kołobrzeska
Utwardzenie części działek
8.
ul. Mickiewicza
Wymiana nawierzchni chodnika –
od ul. Daszyńskiego do Powstańców Warszawy
9.
ul. Powstańców Warszawy
Utwardzenie części działki 217/9 obr. 3 na zapleczu budynków Powstańców Warszawy 15, 17
10.
ul. Wojska Polskiego
Budowa chodnika na odcinku ulic Kopernika do ul. Sikorskiego
11.
ul. Ogrodowa, Samulewskiego
Wymiana nawierzchni u zbiegu ulic Ogrodowa
i Samulewskiego
12.
ul. Wojska Polskiego
Utwardzenie działek nr 114/12, 116 pomiędzy budynkiem Wojska Polskiego 15, a budynkiem Urzędu Miasta
13.
ul. Daszyńskiego
Wymiana nawierzchni na zapleczu budynków Daszyńskiego 8 –Powstańców Warszawy 4 (za sklepem sportowym)
14.
ul. Reja
Wymiana nawierzchni schodów od ulicy Reja do wysokości budynku Reja 8A
15.
ul. Jagiełły
Utwardzenie sięgacza drogi wewnętrznej przy budynkach Jagiełły 5,7 i 7a
16.
ul. Żeromskiego
Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy pomiędzy budynkami Żeromskiego 1, a Żeromskiego 1a
17.
ul. Sikorskiego
Wymiana nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Sikorskiego 25 -27 (brama vis a vis ul. Szkolna)
18.
ul. Jagiełły
Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Jagiełły dz. nr 249 obr. 2
19.
ul. Rybna – Sikorskiego
Wymiana nawierzchni na dz. nr 141/4 obr. 3
– ul. Rybna i dz. nr 143/2 obr. 3 – ul. Sikorskiego
20.
ul. Lanca, Sikorskiego
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kaszubska, Lanca, Sikorskiego
21.
ul. Poznańska
Wymiana nawierzchni drowi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku Poznańska 21B
22.
ul. Sikorskiego
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej teren „BAJANY”
23.
ul. Gdańska
Utwardzenie alejek na skwerze zlokalizowanym pomiędzy Gdańską, a Kasztanową
24.
ul. Poniatowskiego
Wymiana nawierzchni chodnika – kontynuacja
25.
ul. Poniatowskiego
Wymiana nawierzchni parkingu przy Kościele św. Alberta
26.
ul. Limanowskiego
Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy budynkami Limanowskiego 2 – 4
27.
ul. Mazurska
Utwardzenie drogi dojazdowej pomiędzy budynkami Mazurska 30 – 32
28.
ul. Mazurska
Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej od ulicy Mazurskiej do budynków Mazurska 38, 40
29.
ul. Reymonta
Wymiana nawierzchni istniejących chodników, dróg oraz parkingów na zapleczu budynków Reymonta 11,13,15
30
ul. Wileńska
Wymiana nawierzchni chodnika na wysokości Domu Samopomocy Społecznej do budynku Wileńska 4


Ewa Brzostek