Mieszkańcy Kętrzyna uczcili 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach udział wzięli: kombatanci, przedstawicieli jednostek podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, władze samorządowe Miasta Kętrzyn oraz Powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele jednostek oświatowych i kulturalnych.