rzeźba Łazarza kościĂlłek Św Ducha w KętrzynieW Muzeum prezentowana jest obecnie wystawa czasowa „Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele”. Zgromadzono tu liczne przedstawienia świętych patronów, których wstawiennictwo chroni od różnych dolegliwości. Zobaczymy tam również rzeźbę Łazarza, która odganiała trąd z kętrzyńskiego szpitala.

Eksponaty wypożyczone z warmińskich kościołów za zgodą Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Wojciecha Zięby oraz umieszczone na planszach komentarze pomagają zrozumieć chrześcijańską filozofię choroby i chrześcijański stosunek do osób chorych. Rozmaitość przedstawień pochodzących z różnych epok świadczy o ogromnej popularności kultu świętych uważanych za „niebieskich uzdrowicieli”. Warto przypomnieć, że w dawnym Kętrzynie, już pod koniec XV w. w kościele parafialnym św. Jerzego wzmiankowane były wikarie św. Wawrzyńca (patron w chorobach związanych z gorączką i bólami reumatycznymi), świętych Rocha i Sebastiana (patroni chroniący przed zarazą) i świętego Nikazego, męczennika z Zakonu Maltańskiego. Pierwszy szpital w Kętrzynie, prawdopodobnie pod wezwaniem św. Jerzego, ufundował w 1359 r. wielki mistrz Winrych von Kniprode. Być może pierwotnie był to szpital przeznaczony dla trędowatych, później także dla pozostałych potrzebujących opieki. Znajdował się on poza murami miejskimi na terenie Woli. Pod koniec XVII w. dokonano całkowitej przebudowy szpitala. W 1694 r. z fundacji kętrzyńskiego namiestnika Krzysztofa Aleksandra von Rauschke i jego siostry Sybilli Agnieszki z domu von Rauschke rozpoczęto budowę nowego kościoła szpitalnego św. Ducha, która została ukończona w rok później. W 1697 r. von Rauschke z burmistrzem Henrykiem Baltazarem Billichem wmurowali kamień węgielny pod nowe budynki szpitala dla ubogich. Z tego szpitala pochodzi osiemnastowieczna rzeźba Łazarza, patrona od trądu, przechowywana w zbiorach kętrzyńskiego muzeum i eksponowana na tej wystawie.

Wystawę można oglądać do końca września w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul. Zamkowa 1

Mariusz Wyczółkowski