siataMusimy zmieniać system szkolenia młodych sportowców

Od chwili utworzenia Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Gimnazjum nr 2, kętrzyńskie dzieci zyskały nowe możliwości do treningu tej dyscypliny sportu. Koniec roku szkolnego jest doskonałym momentem do podsumowań, w pracy oraz w ocenie dokonanych postępów w realizacji projektu.

Paweł Owad

Kętrzyński Siatkarski Ośrodek Szkolny ma za sobą rok ciężkiej pracy, w trakcie której trenerzy i nauczyciele musieli opanować nowe metody szkolenia. Z ich wdrożeniem wiązało się, także uruchomienie specjalnej platformy informatycznej, za pomocą, której odbywają się kontakty z koordynatorem i twórcami projektu. W specjalnym programie prowadzone są również statystyki, aby trenerzy mogli obserwować postępy procesu treningowego. Początki jednak nie były łatwe. – Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta Kętrzyn, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Jerzego Pruszyńskiego Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie, udało się pokonać trudności w sferze administracyjnej, aby móc stworzyć klasę sportową o profilu siatkarskim – opowiada Jolanta Atroszko, kętrzyński koordynator projektu. – Nie dało się uniknąć sceptycznych komentarzy dotyczących wartości tego przedsięwzięcia. Jednak zaczęły one milknąć, gdy szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt treningowy, a animatorzy koordynujący pracę w terenie pokazali swe profesjonalne i poważne podejście do projektu – dodaje Atroszko. Założenia projektu pn. „Siatkarskie Ośrodki Szkolne” przewidują, iż systemem wsparcia szkoleniowego nie tylko zostaną objęci nauczyciele i trenerzy prowadzący zajęcia ale również dyrektorzy szkół, w których jest realizowany projekt oraz osoby wspierające jego działania.

– Takie podejście do tematu pozwoliło nam zrozumieć, iż muszą następować zmiany w systemie szkoleniowym młodych sportowców, abyśmy osiągali dobre rezultaty – podkreśla Aneta Janczuk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach SOS w Kętrzynie odbyły się zajęcia sportowo – konsultacyjne, w których uczestniczyły dziewczęta z VI klas Szkoły Podstawowej oraz I klasy sportowej. Kolejnym działaniem były „Siatkarskie Soboty”, które odbyły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodatkowo została rozegrana liga klas VI Szkół Podstawowych, w której udział wzięły drużyny z trzech kętrzyńskich Szkół Podstawowych oraz siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie i Barcianach. – Praca przy realizacji tego projektu wymaga również prowadzenia działań promocyjnych, aby zachęcić nowe zawodniczki, dlatego prowadzone są zajęcia pokazowe oraz spotkania, na których prezentowane są dotychczas osiągnięte rezultaty – informuje Jolanta Atroszko. Realizacja ministerialnego projektu szkoleniowego to nie tylko praca w kętrzyńskim środowisku siatkarskim, ale także udział w turniejach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, gdzie były konfrontowane umiejętności młodych siatkarek. Odbyły się one w Elblągu, Bartoszycach oraz w Kętrzynie. Młode siatkarki brały udział także w turniejach towarzyskich np. w Węgorzewie, Giżycku oraz w Wydminach, aby móc sprawdzić się z innymi drużynami. Nie bez znaczenia był również ich udział w przygotowaniu Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej, które odbywały się od 22 do 26 maja br. w kętrzyńskiej hali MOSiR. – Nasze zawodniczki miały możliwość obserwacji najlepszych siatkarek z rocznika kadet oraz pracy sędziów, co pozwoliło im skonfrontować na żywo różne fazy przygotowania do meczu oraz treningu, które znają z teorii i same wdrażają na naszych zajęciach – dodaje Jolanta Atroszko.