36
Fot. Archiwum KCK
Na zdjęciu żaglowiec Kruzensztern, jeden z największych na świecie wypływający ze stoczni remontowej w Svetly

Miasto Svetly aktywnym partnerem Kętrzyna

Współpraca zagraniczna Miasta Kętrzyn opiera się na kontaktach z czterema miastami partnerskimi, z którymi nasze miasto ma podpisane umowy o rozwoju wzajemnych kontaktów. W ramach realizacji tych umów odbywają się dwustronne wizyty oficjalnych delegacji, wymiany kulturalne i sportowe. Dziś prezentujemy miasto Svetly.

Paweł Owad

Historia kontaktów z miastem Svetly rozpoczęła się 8 grudnia 2005 roku. Wówczas w kętrzyńskim zamku została podpisana umowa o kontaktach partnerskich. Sygnatariuszami umowy byli: ówczesny Mer Miasta Svetlyj – Aleksander Grygorjev oraz Burmistrz Miasta Kętrzyn – Krzysztof Hećman. Od tego momentu kętrzyńskie jednostki kulturowe, oświatowe oraz sportowe rozpoczęły współpracę ze swoimi odpowiednikami w Svetly.

Svetly morska brama do Kaliningradu

Miasto położone jest na północnym brzegu Zalewu Wiślanego około 30 km na zachód od Kaliningradu, poprzez swoją lokalizację stanowi bramę do kaliningradzkiego portu. W Svetly rozwija się przetwórstwo rybne, przemysł tłuszczowy oraz znajduje się rafineria i stocznia remontowa. W mieście znajduje się również centrum administracyjne samorządu.

Historia miasta jest podzielona na dwa okresy. Pierwszy z nich ma swoją cezurę w 1945 r., wówczas ta niewielka osada nazywała się Cymmerbudze. Jej mieszkańcy głównie zajmowali się rzemiosłem i rybołówstwem.

Po II wojnie światowej ten obszar Prus Wschodnich stał się częścią ZSRR i od tego momentu rozpoczęła się współczesna historia osady, którą w 1946 r. przemianowano na Svetly.

Od tej chwili rozpoczął się dynamiczny okres jej rozwoju, która w 1955 r. uzyskała prawa miejskie. W mieście działają instytucje kultury i sportu, które oferują wiele atrakcji mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto turystom. W lipcu każdego roku w Svetly odbywa się Dzień Rybaka, który jest Świętem Miasta i jego mieszkańców.

Prezentacja Svetlego w Kętrzynie

Ofertę kulturalną miasta Svetly można było podziwiać również w trakcie Kętrzyńskiego Lata oraz w kętrzyńskim Amfiteatrze podczas „Dnia Svetlego w Kętrzynie”. Artyści z tego miasta bardzo często biorą udział w działaniach promujących kulturę rosyjską, które organizuje Kętrzyńskie Centrum Kultury. Kolejnym bardzo ważnym elementem współpracy Kętrzyna i Svetly jest wymiana doświadczeń na niwie sportowej. W tym zakresie wszelkie działania koordynuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Sportowcy naszego rosyjskiego partnera biorą udział w turniejach organizowanych w Kętrzynie bardzo często osiągając sportowe sukcesy.

Nowe możliwości współpracy

Z chwilą wdrożenia funduszy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zakładały rozwój współpracy transgranicznej miasta Kętrzyn i Svetly zyskały nowe możliwości finansowania wspólnie realizowanych projektów. W ramach tego wsparcia zostały zrealizowane dwa projekty, w których wspólnie z rosyjskim partnerem pracownicy Urzędu Miasta uczyli się jak sprawnie wdrażać pieniądze z funduszy pomocowych. Te wspólne doświadczenia z realizacji projektów transgranicznych zaowocowały kolejnym sukcesem w pozyskiwaniu funduszy.

Tym razem miasto Kętrzyn wraz ze swoim partnerem przygotowało dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

W ramach pierwszego projektu możliwa jest wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2, natomiast miasto Svetly realizuje remont przedszkola miejskiego. Rezultatem drugiego projektu będzie dokumentacja techniczna stadionu przy ul. Bydgoskiej oraz podobnego stadionu w Svetly.