logo_edd
Bohaterem będzie Wojciech Kętrzyński

Od ponad dwudziestu lat miesiąc wrzesień w Polsce jest okresem, w którym organizowane są liczne wydarzenia promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. W Kętrzynie inauguracja obchodów odbędzie się 6 września w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Izabela Mellin-Wyczółkowska

Europejskie Dni Dziedzictwa są największą w Europie akcją społeczno – edukacyjną promującą dziedzictwo kulturowe krajów Europy. Idea organizacji Dni narodziła się w 1985 r. we Francji, w 1991 r. Rada Europy ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa, a od 1993 r. do akcji przyłączyła się Polska.

Każdego roku ustalany jest przewodni temat obchodów EDD. Tegoroczna, XXI edycja EDD ma tytuł „Nie od razu Polskę zbudowano”. Wybór tematu wynika z przypadającej w bieżącym roku 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W procesie historycznym kształtowania się polskiej państwowości i polskiego społeczeństwa to właśnie Powstanie Styczniowe jest jednym z przełomowych wydarzeń, które miały wpływ na rozwój świadomości narodowej Polaków. Głównym tematem obchodów jest budowanie państwa Polskiego i polskiej państwowości, losy ludzkie i wydarzenia historyczne w dziejach Polski. W ramach tegorocznych imprez związanych z obchodami EDD prezentowane będą zagadnienia z zakresu rozwoju kultury, myśli historycznej, rozwoju gospodarczego Polski.

Inauguracja wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 r. odbędzie się 6 września w Kętrzynie, w siedzibie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W ramach wydarzeń towarzyszących inauguracji zaprezentowana zostanie postać Wojciecha Kętrzyńskiego, patrona Miasta i Muzeum, uczestnika Powstania Styczniowego, badacza polskich śladów w historii Warmii i Mazur. Przedstawiona zostanie także problematyka związana z trudnymi niekiedy dziejami Mazurów.

W czasie inauguracji przewidziano także otwarcie wystawy fotograficznej prof. Krzysztofa Hejke poświęconej dokumentowaniu polskich śladów na terenie łotewskiej Łatgalii, dawnych Inflantach Polskich. Z tej okazji wystąpi z koncertem pieśni polskich i łotewskich chór “Jutrzenka” działający przy Oddziale Związku Polaków na Łotwie w Rezekne.

Program uroczystości:

11. – Powitanie gości. Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

12. – prof. dr hab. Stanisław Achremczyk: “Wojciech Kętrzyński kustoszem dziedzictwa wielu narodów”.

12.40 – Przerwa – w przerwie pokaz rękopisu księgi wpisów do prawa miejskiego “Bürgerbuch der Stadt Rastenburg” z początku XIX w. z polskim tekstem przysięgi, Mariusz Wyczółkowski.

13. – prof. dr hab. Janusz Małłek: „Mazury. Mazurzy w dziejach”.

14. – Otwarcie wystawy „Łatgalia – kraina łotewskich Polaków w fotografiach Krzysztofa Hejke”.

14.30 – Występ chóru „Jutrzenka” – Oddział Związku Polaków na Łotwie w Rezekne (Łatgalia).