13 sierpnia 1385 r. – układ polsko- litewski na zamku w Krewie

14 sierpnia 1732 r. – do Rastenburga i Kruszewca przybywają pierwsi osadnicy z Salzburga i zasiedlają tereny wyludnione przez zarazę dżumy

18 sierpnia 1812 r. – wojska Napoleona Bonaparte zdobywają Smoleńsk

20-21 sierpnia 1932 r– w Rastenburgu odbyły się uroczystości 200-lecia założenia hodowli koni
trakeńskich
21 sierpnia 1471 r. – koronacja Władysława Jagiellończyka na króla Czech

23 sierpnia 1914 r. – rosyjska armia generała P. Renenkampfa zajęła miasto Rastenburg. W czasie 10-dniowej okupacji miasto zostało splądrowane.

23 sierpnia 1939 r. – układ Ribbentrop-Mołotow, niemiecko- radziecki pakt o nieagresji

24 sierpnia 1915 r. – utworzenie Generalnego Gubernatorstwa z siedzibą w Warszawie

28 sierpnia 1671 r. – zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Bracławiem, podczas wojny polsko-kozacko-tatarskiej

30 sierpnia 1636 r. – król Polski Władysław IV zakazał kapitanowi Rastenburga Meinhardowi von Lehndorf karanie mieszkańców miasta warzących piwo według starych zwyczajów i przepisów