fot.1 - 2

Fot.1 pocztówka Jana Kosteckiego

Dawna Wola, czyli Freiheit. Obecnie ulica F. Chopina. Na pierwszym planie budynek dawnego „Sobranija”, w którym spotkali się żołnierze rosyjscy okupujący Rastenburg w czasie wojny siedmioletniej. W tle wiatrak stający na terenie posesji rodziny Handtke.

 

fot.2 - 2

Fot.2 pocztówka Jana Kosteckiego

Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej jeszcze w latach 80-tych stał w centrum Kętrzyna. W tym miejscu z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Hećmana stoi pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego, patrona miasta.

 
 

fot.3 - 2

Fot.3 pocztówka Jana Kosteckiego

Obelisk z 1976 roku autorstwa znanego medaliera Edwarda Gorola (1930-2003). Pomnik stał w centrum miasta po drugiej stronie ulicy naprzeciwko ratusza. Przeniesiony bliżej ratusza na plac Piłsudskiego stroi w miejscu dawnego pomnika wdzięczności.

 
 

fot.4 -2

Fot.4 pocztówka Jana Kosteckiego

Budynek dawnego Królewskiego Gimnazjum im. Księcia Albrechta, wzniesiony w 1817 roku. Na pocztówce widoczni nauczyciele gimnazjum z dyrektorem Wilhelmem Grossmanem. W tym budynku uczył się Wojciech Kętrzyński, Arno Holz czy Wilhelm Wien, późniejszy i jedyny jak do tej pory w historii miasta laureat nagrody nobla z fizyki. Nie użytkowany obecnie budynek stoi przy ul. Zamkowej przy kościele św. Jerzego. W dobudowanym w 1875 roku mieszczącym pierwotnie aulę i salę gimnastyczną mieszkają obecnie siostry zakonne.