OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Naszą misją jest pomoc niepełnosprawnym

Warsztat Terapii Zajęciowej w naszym mieście istnieje od 1996 roku. Jest placówką dziennego pobytu, w której rehabilitacji poddanych jest 35 osób niepełnosprawnych. Warsztaty to także miejsce, gdzie jego podopieczni rozwijają się twórczo

Ryszard Przybyliński

Dzieła, które wychodzą z pracowni Warsztatu będzie można zobaczyć i kupić, nie tylko w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Bydgoskiej 5, ale również w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się na Placu Piłsudskiego 10/1. Podopieczni Warsztatu robią dosłownie wszystko, biżuterię, pamiątki z motywami związanymi z Kętrzynem, naczynia, zabawki, świeczniki i wiele innych różności. Tradycyjnie już przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych w sklepach spożywczych możemy zobaczyć charakterystyczne stoiska Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie można kupić pocztówki, stroiki, palmy, pisanki i inne związane ze świętami przedmioty.

– Jesteśmy placówką otwartą na społeczność lokalną. Wielokrotnie zaznaczaliśmy swoją obecność w mieście, powiecie, województwie, a także w kraju będąc inicjatorem, animatorem wielu przedsięwzięć o charakterze integracyjnym. Uczestnicy naszego warsztatu zdobyli wiele laurów podczas różnego typu konfrontacji artystycznej na terenie całego kraju podejmując również rywalizację z osobami pełnosprawnymi – wychwala swoich podopiecznych Anna Opla, nauczycielka Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Co roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywa się wernisaż prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne podczas zajęć terapeutycznych. Warsztat jest także organizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się co dwa lata – Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych TAN.

Co oferuje Warsztat Terapii Zajęciowej ?

Siedem pracowni prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę: gospodarstwa domowego, krawiecka, stolarska, ślusarska, plastyczna, dziewiarska i ceramiczna.

Nasi podopieczni są objęci również opieką psychologa, logopedy, dydaktyka, muzykoterapeuty, fizjoterapeuty oraz pielęgniarki.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez: usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności poprzez ergoterapię, teatroterapię, choreoterapię, muzykoterapię, psychoterapię oraz elementy ćwiczeń logopedycznych i rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.