Ronald Raginia był weteranem walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939-1945. Jego postawa i wieloletnia działalność na rzecz społeczności miasta Kętrzyna była powszechnie znana. Jako kętrzynianin był osobą cieszącą się szacunkiem i bardzo cenioną. Pomimo podeszłego wieku Ronald Raginia był człowiekiem bardzo aktywnym w swojej pracy społecznej, szczególnie z młodzieżą szkół miasta i powiatu. Był organizatorem i współorganizatorem wielu uroczystości patriotycznych z udziałem środowisk kombatanckich. Pełnił funkcję honorowego Przewodniczącego Rady Kombatanckiej przy Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. Posiadał wiele odznaczeń państwowych za udział w II wojnie światowej oraz za pracę społeczną.

Ronald Raginia urodził się 20 marca 1919 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Lisice, powiat Postawy na Wileńszczyźnie. Był wdowcem, miał troje dzieci. W 1934 roku ukończył 7-klasową szkołę powszechną oraz 2 klasy gimnazjum. W wieku 18 lat wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego – 7 Pułku Radiotelegrafistów w Warszawie. W 1938r. ukończył Szkołę Podoficerską Radiotelegrafistów. Od początku 1941 roku włączył się do ruchu oporu ZWZ Armii Krajowej, Odział „Kmicica”. Po zakończeniu wojny osiadł wraz z żoną w Sierpcu, gdzie podjął pracę w starostwie powiatowym. W 1952 r. zdobył kwalifikacje głównego księgowego i w tym zawodzie przepracował kilkadziesiąt następnych lat. W 1962 r., po śmierci żony zamieszkał w Olsztynie, gdzie pracując ukończył średnią szkołę ekonomiczną oraz zdobył kwalifikacje biegłego rewidenta. W 1981r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kętrzynie. Ronald Raginia do 1985 r. pracował w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, a następnie do 1991 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kętrzynie na stanowisku rewidenta ds. kontroli wewnętrznej. W latach 1991-1994 pracował jako księgowy klubu „Granica”. W latach 90. włączył się aktywnie do pracy społecznej w środowiskach kombatanckich, Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Ponadto poświęcił się pracy społecznej na rzecz miasta Kętrzyna, powiatu kętrzyńskiego, a także współpracy z młodzieżą szkół podstawowych i średnich. Przez okres wielu lat uczestniczył w komisjach wyborczych i akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta i powiatu. Organizował wiele uroczystości państwowych na terenie.

Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Światowego Związku AK w Olsztynie i honorowym Przewodniczącym Rady Kombatanckiej przy Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. Ronald Raginia za udział w wojnie obronnej 1939 otrzymał wiele najwyższych odznaczeń m.in.: Krzyż Wolności i Zwycięstwa z Niemcami od Rządu na Obczyźnie w Londynie, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Weterana Walk o Niepodległość. Za zasługi w odbudowie kraju i pracę społeczną posiadał: Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Warmii i Mazur, Medal Pamiątkowy Wojciecha Kętrzyńskiego, Medal za Zasługi w Ochronie Granic RP. Był uhonorowany Patentem Zasłużonego Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny w latach 1939-45. W 1990 r. otrzymał awans na stopień porucznika. Ponadto Ronald Raginia posiadał wiele innych wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych za pracę społeczną na rzecz społeczności miasta Kętrzyna.

9 sierpnia 2013 r. odszedł od nas na wieczną wartę do domu Ojca ś+p Kapitan Ronald Raginia. Żegnali Go pogrążeni w smutku towarzysze broni, koleżanki i koledzy żołnierze AK, znajomi, przyjaciele, rodzina i mieszkańcy miasta.

Źródło: Kętrzyn – oni tworzyli historię