OLYMPUS DIGITAL CAMERAMieszkańcy miasta i powiatu załatwią swoje sprawy w jednym miejscu

Budynek przy ulicy Pocztowej po byłej szkole ekonomicznej od lat stał pusty i zaniedbany. Dawno nie słychać tam było dzwonka na lekcje i hałasujących uczniów. Zadawałoby się, że okres świetności ma już za sobą. Nic bardziej mylnego. W tej chwili świeżo wyremontowany obiekt znowu odżył i służy mieszkańcom miasta i powiatu.

Ewa Brzostek

W tej chwili budynek przy ul. Pocztowej jest siedzibą kilku instytucji takich jak: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jedno centrum pomocowe to idea Krzysztofa Hećmana, burmistrza miasta, który cieszy się z udanej inwestycji. Przede wszystkim jest ona idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miasta i powiatu, którzy już nie muszą biegać po całym Kętrzynie, by załatwiać swoje sprawy. Teraz mogą to zrobić na terenie jednego obiektu, co jest znacznym udogodnieniem i oszczędnością czasu.

– Budynek ten jest objęty ochroną konserwatorską i wymagał wypracowania i przyjęcia koncepcji w zakresie jego przyszłości. Ponieważ dalsze jego wykorzystanie na cele oświatowe stało się niemożliwe Zarząd Powiatu i Rada Powiatu przyjęły koncepcję przeprowadzenia generalnego remontu i termomodernizacji pod kątem zmiany sposobu jego użytkowania, przeznaczając na siedzibę kilku instytucji. Decyzja ta uratowała budynek przed dalszą degradacją – opowiada Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński.

Oprócz tego, że został ułatwiony dostęp do różnych instytucji ich klientom, to z drugiej strony funkcjonowanie ich w jednym budynku na znaczny wpływ na obniżenie kosztów ich utrzymania.

– Przyznać należy, że obiekt prezentuje się okazale, co zauważyli szczególnie mieszkańcy. Godne podkreślenia jest i to, że rewitalizacja tego obiektu spowodowała jednocześnie zmianę dotychczasowego wizerunku tego fragmentu miasta. Jesteśmy zadowoleni z efektu tej inwestycji, bowiem sam budynek i teren wokół jego wygląda pięknie i niech służy naszym mieszkańcom – wyraził życzenie Starosta Kętrzyński.

Inwestycję realizowano w cyklu 2-letnim (2012-2013). Jej koszt to kwota ok. 9 mln, z czego 2 mln to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska.