10 września 1914 r. – otwarto linie kolejową na odcinku Węgorzewo (Angerburg) – Ołownik (Sander) – Darkiejmy – Gąbin o długości 65 km obsługiwaną przez Pr. Stb.

15 września 1699 r. – książę elektor Fryderyk III udzielił sądowi z Rastenburga surowej nagany w związku z opieszałością w prowadzonej sprawie kryminalnej. Nakazał także przyspieszenie postępowania z procedurą „protestu i apelacji”.

15 września 1898 r. – otwarto linię na odcinku Prostki (Prostken) – Grajewo (granica państwowa) o długości 18,3 km obsługiwana przez OS – Ostpreussische Sudbahn – Wschodniopruska Kolej Południowa.

16 września 1699 r. – książę elektor Fryderyk III udzielił nagany burmistrzowi Rastenburga Heinrichowi Balthasarowi Billichowi z powodu obrazy autorytetu kapitana urzędowego i sprzeczki o kompetencję z pisarzem urzędowym. Na niekorzyść włodarza Rastenburga było to, iż podał sprawę do sądu zamiast przedstawić ją rządowi w Królewcu.