000829_Rastenburg-Bahnhof_2Chcemy z tego miejsca zrobić wizytówkę Kętrzyna

Budynek główny dworca oraz obszar przy ulicy Dworcowej należą już do Miasta. Ten fakt został przypieczętowany 13 sierpnia 2013 roku, kiedy to Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman podpisał z przedstawicielami PKP SA w Warszawie umowę nieodpłatnego przejęcia własności budynków wraz z prawem do terenu. W ten sposób uczyniono kolejny krok, aby przywrócić dworcowi dawną świetność.

Ewa Brzostek

Gdyby zrobić mały test i zadać przypadkowym przechodniom pytanie jakie mają skojarzenia, gdy słyszą hasło „dworzec” większa grupa odpowiedziałaby, że jest to miejsce brudne, zaniedbane, przytulisko dla bezdomnych, obskurne itd. Podróżując po Polsce pociągiem widziałam wiele dworców i właściwie mogłabym podzielić opinie przypadkowych przechodniów. Nie lepiej wygląda kętrzyńska stacja. Chyba każdy się zgodzi, że miejsce, które jako pierwsze siłą rzeczy zwiedzi turysta nie wygląda zachęcająco i raczej nie przynosi chluby miastu.
Historia przekazania dworca

W tej chwili obiekty przy ulicy Dworcowej zostały przekazane w zarządzanie Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Kętrzynie.

– Dzięki determinacji burmistrza sprawa przekazania dworca trwała zaledwie kilka miesięcy – mówi Halina Kuriata, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
29 listopada 2012 roku Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie przejęcia dworca. Następnie rozmowy na linii burmistrz miasta Kętrzyn, przedstawiciele PKP SA w Warszawie przyniosło oczekiwany efekt. Jego zwieńczeniem była podpisana 13 sierpnia 2013 roku umowa nieodpłatnego przejęcia własności budynków wraz z prawem do terenu.

Z opinii architekta

Oznacza to, że niedługo kętrzyński dworzec będzie miejscem, który turyści będą witać z wielką przyjemnością. Póki co, w opisie do projektu koncepcyjnego adaptacji budynków dworca kolejowego w Kętrzynie, który został wykonany na zlecenie Urzędu Miasta, wyłania się prawdziwy obraz obiektów skupionych przy ulicy Dworcowej. W opinii architekta czytamy: „Dojeżdżając do budynków dworca wzdłuż ul. Dworcowej można zauważyć kilka obiektów pochodzących z przełomu wieków, posiadających reprezentacyjny wygląd. Świadczy to o tym, że ta część miasta stanowiła zawsze właściwą lokalizację dla obiektów użyteczności publicznej odgrywając istotne znaczenie w funkcjonowaniu całego Miasta. (…) Funkcja obiektów w ostatnich latach straciła na znaczeniu, a nieremontowane budynki są w coraz gorszym stanie technicznym. Budynek główny dworca jest aktualnie tylko częściowo wykorzystywany na potrzeby PKP, a parterowe skrzydło zachodnie zajmowane jest przez przedsiębiorstwo Veolia – transport autobusowy. Pomieszczenia parteru wykorzystywane są także na cele handlowe (sklep motoryzacyjny, kiosk). Poddasze jest aktualnie nieużytkowane. W piwnicy znajduje się pomieszczenie kotłowni pozostałe pomieszczenia są nie zagospodarowane. (…) Obiekt w Kętrzynie był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Wydaje się, że ostatnie ingerencje są przypadkowe i dotyczące tylko poszczególnych fragmentów bez całościowego podejścia do obiektu. Stąd różne poziomy wtórnych stropów, zmieniony układ funkcjonalny, komunikacja pionowa obiektu odbywa się w tej chwili tylko przez jedna klatkę schodową, oryginalna klatka boczna drewniana jest zdewastowana, nowa żelbetowa w centralnej części obiektu – niedokończona. Układ ścian wewnętrznych był wielokrotnie zmieniany, przebicia i zamurowania otworów wewnętrznych pochodzą z różnych okresów. Niestety nie zachowały się żadne elementy wystroju sali głównej dworca. W tej chwili pomieszczenie hallu ma przytłaczająco małą wysokość i nieodpowiednie do historycznego charakteru budynku wykończenie. Dwa nowe żelbetowe słupy zostały dodatkowo obudowane stanowiąc wraz z nieczynną klatką główne elementy sali. Otynkowanie elewacji budynku, przebudowa dachu oraz usunięcie ozdobnych detali spowodowało, że budynek nie przypomina obiektu jaki możemy oglądać na starych zdjęciach. Nie spełnia też żadnych standardów ani pod względem użytkowym ani estetycznym, jakich można by było oczekiwać od obiektu o takiej funkcji”.

Dworzec będzie wizytówką miasta

Chociaż opinia architekta przedstawia smutny obraz dworcowej rzeczywistości, to najbliższe plany związane z przyszłoroczną inwestycją wyglądają imponująco.

– Naszym celem jest remont budynku dworca, aby przywrócić mu poprzednią świetność. Chcemy zharmonizować historię z nowoczesnością, dlatego rewitalizacja będzie się odbywała na podstawie archiwalnych zdjęć dworca z czasów przedwojennych z wprowadzeniem elementów współczesnych – informuje Halina Kuriata.

Według projektu na parterze ma znajdować się hala poczekalni z okienkami kasowymi zlokalizowanymi obok siebie, gdzie będzie można kupić bilety PKP i autobusowe, galeria z eksponatami o historii kolejnictwa, punkt gastronomiczny, toalety oraz pomieszczenia biurowe. Na piętrze ma znajdować się sala konferencyjna ze szklaną ścianą od strony hali dworcowej oraz pomieszczenia biurowe.

Reprezentacyjnie ma również wyglądać teren wokół dworca. Według koncepcji projektanta ma tam znajdować się parking, zatoka postojowa dla taksówek i autobusu oraz specjalny parking dla rowerów. W planach jest także przewidziany skwer z ozdobnymi krzewami, ławeczkami i oświetleniem.

– Chcemy teren wokół zagospodarować przede wszystkim na cele związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, komunikacji kolejowej i samochodowej, a także wprowadzić nowe funkcje – tłumaczy Kuriata.
To tylko niektóre pomysły. Czytając dodatkowo o materiałach jakie zostaną użyte przy realizacji tej inwestycji brzmi to po prostu jak bajka.

Co z ulicą Dworcową?

Mimo, że dworzec i teren wokół mają wkrótce stać się wizytówką miasta wątpliwość budzi sama ulica Dworcowa, która jest drogą powiatową. Czy Starostwo przekaże ją Miastu, aby została włączona do planów inwestycyjnych rewitalizacji dworca? Czy Powiat planuje współpracę z Miastem w zakresie nadania nowego wizerunku ul. Dworcowej?

– Burmistrz Miasta nie informował Starostę o przejęciu budynków dworcowych i planach ich zagospodarowania ani też nie zwracał się z propozycjami w zakresie współdziałania przy zagospodarowaniu tego fragmentu miasta. Powiat nie planuje przekazania ul. Dworcowej dla Miasta, gdyż na przebudowę i remont tej ulicy oraz 7 innych wykonywana jest obecnie dokumentacja techniczna. Ponadto w dniu 8 lipca 2013 r. burmistrz wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przekazanie 15 ulic powiatowych na terenie Miasta. Jednak ul. Dworcowa nie objęta była tym wnioskiem, co może wskazywać na to, że obecnie Miasto nie jest zainteresowane przejęciem tej ulicy – odpowiada Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński.

Inwestycja, która zupełnie zmieni wygląd obiektów przy ulicy Dworcowej ma ruszyć w przyszłym roku.