OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nasza współpraca jest bardzo owocna

Dzień miasta Swietlyj, który obchodziliśmy 7 września był to czas, w którym Polacy i Rosjanie mogli zaakcentować, że mimo burzliwej historii obu narodów możemy przyjaźnić się i współpracować ze sobą. Właśnie o współpracy i planach na przyszłość rozmawiamy z Siergieyem Lutarewiczem, Merem Miasta Swietly.

Ewa Brzostek

Minęło osiem lat od kiedy miasto Swietly współpracuje z Kętrzynem. Jak ocenia pan dotychczasowe wspólne działania?

Oceniam je bardzo wysoko. Osiem lat to długi czas, w którym zdołaliśmy się dobrze poznać i zaprzyjaźnić. Dzieci, które wcześniej przyjeżdżały do was wyrosły i teraz przyjeżdżają już ze swoimi dziećmi. W Swietly miasto Kętrzyn znają wszyscy. Oprócz współpracy kulturalnej i sportowej, istnieje także płaszczyzna współpracy inwestycyjnej. Nasze miasta realizują dwa wspólne projekty dotowane przez Unię Europejską. W Obwodzie Kaliningradzkim nasze miasta stawiane są jako wzór efektywnej współpracy.

Jak w takim razie ocenia pan projekty obecnie realizowane przez miasta Kętrzyn – Swietly?

Tu współpraca przebiega także bez zarzutu. Pierwszy projekt „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie gmin Kętrzyn i Swietłyj” dobiega już końca. Zrealizowaliśmy zamierzone cele między innymi modernizacja energetyczna przedszkola, budowa sieci gazowej i inne inwestycje energetyczne. W waszym mieście też można zauważyć namacalne efekty tego projektu, jak na przykład wymiana okien w gimnazjum. Co do drugiego projektu to wspólnie z waszym burmistrzem Krzysztofem Hećmanem opracowaliśmy koncepcję i ruszyliśmy z takim programem socjalnym, który ma na względzie scalenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i stworzenie odpowiedniej bazy sportowej i socjalnej. Myślę, że jak ten projekt dobiegnie końca to także będziemy mogli cieszyć się wspólnie z jego efektów. Co więcej oba te projekty znacząco wpłyną na nasze życie.

Kilkakrotnie przez te osiem lat był pan gościem w naszym mieście. Jak ocenia pan wygląd naszego miasta i zmiany w nim zachodzące?

Za każdym razem Kętrzyn robi na nas duże wrażenie, zauważamy zmiany, rozwój, nowe obiekty i to, że wasze miasto pięknieje. Zawsze zabieramy ze sobą aparaty fotograficzne i uwieczniamy ciekawe rzeczy, które potem przenosimy do siebie, do naszego miasta. Zawsze gratuluję burmistrzowi Hećmanowi, że tak dba o Kętrzyn. Staramy się wykorzystywać te nasze obserwacje i wrażenia, jakie robi na nas Kętrzyn, aby podobne rzeczy realizować w
Swietlyj.

Jakie są dalsze plany co do współpracy na linii Kętrzyn – Swietlyj?

W dalszym ciągu chcemy współpracować w zakresie sportu i kultury. W najbliższym czasie będziemy realizować nasz projekt socjalny. Jest to jeden z ważniejszych momentów, ponieważ robimy go dla ludzi, którzy sami nie mogą o siebie zadbać, dla inwalidów i osób specjalnej troski. Mamy nadzieje, że ta współpraca między Polską a Rosją, co do realizacji już rozpoczętych projektów, będzie owocna. Naszą współpracę planujemy rozszerzyć o wymianę młodzieży, a również rozpocząć pracę nad rozwinięciem wspólnych działań w dziedzinie gospodarczej.