1

Szkolenie przyszłych oficerów w Kętrzynie

W poniedziałek, 16 września 2013 roku 44. funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpoczęło przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Funkcjonariusze reprezentujący 3 oddziały Straży Granicznej (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański) oraz Komendę Główną Straży Granicznej będą zdobywali wiedzę i podnosili swoje kompetencje w zakresie „Kształcenia kompetencji kierowniczych”. Szkolenie otworzył komendant Centrum płk SG Andrzej Rytwiński, który przywitał przyszłych oficerów w murach kętrzyńskiej szkoły oraz przedstawił kadrę kierowniczą.

Przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, obejmuje tematykę związaną z kształceniem kompetencji kierowniczych w odniesieniu do ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności zaś przygotowuje przyszłych oficerów do samodzielnego kierowania zespołami. Istota wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym w Straży Granicznej łączy kompetencje specjalistyczne w danym pionie działalności służbowej z kompetencjami kierowniczymi. W szkoleniu przyszłych oficerów jako podstawę przyjęto podstawowy zakres ustawowych zadań naszej formacji w pionach: granicznym, cudzoziemskim i częściowo operacyjno-śledczym, realizowanych na poziomie kierowania komórką wewnętrzną w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej SG.

Po ukończeniu przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej i pomyślnym zdaniu egzaminów, każdy z funkcjonariuszy będzie przygotowany do pełnienia służby na podstawowym stanowisku oficerskim w Straży Granicznej. Rozpoczęte w Centrum Szkolenia SG przeszkolenie specjalistyczne potrwa do końca stycznia 2014 roku.

Z poważaniem

Aneta Wojtanowska-Zimoń