Sentyment, historia i wspomnienia po raz kolejny kierują do Kętrzyna absolwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w 50. rocznicę jej ukończenia i promocji na pierwszy stopień oficerski. Jej byli uczniowie z rocznika 1960-1963 po 50 latach ponownie spotkają się w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie. Zjazd absolwentów zaplanowany w dniach 5-8 września 2013 r. Odbędzie się on z inicjatywy komitetu organizacyjnego w składzie: płk dypl. w st. spocz. Józef Kosno, ppłk w st. spocz. mgr Michał Bajko i ppłk. w st. spocz. mgr Krzysztof Pawłowski.

W piątek, 6 września br. zaplanowane jest spotkanie absolwentów OS WOP w Kętrzynie z kierownictwem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Po spotkaniu z komendantami goście odwiedzą obiekty szkoleniowe, w których spędzili wspólne chwile. Zapoznają się z aktualnym wyposażeniem sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów, odwiedzą strzelnicę, hale sportowe, bazę minersko-pirotechniczną, centrum szkolenia i doskonalenia na pokładach statków powietrznych, bibliotekę i ekspozycję historyczną Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Po wspólnym obiedzie udadzą się do Świętej Lipki, a wieczór zarezerwowany jest na wspomnienia.

W sobotę 7 września br. absolwenci odwiedzą Placówkę Straży Granicznej w Węgorzewie, gdzie zaprezentowany zostanie sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. Po południu natomiast będą zwiedzali zabytki naszego regionu.

Ostatni zjazd w Kętrzynie absolwenci Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza rocznika 1960-1963 organizowali w 2003 roku. W czasie tegorocznego zjazdu oficerom tradycyjnie towarzyszyć będą małżonki.

kpt. SG Aneta Wojtanowska-Zimoń