20O fałszerstwach na kętrzyńskim zamku

Przez dwa dni eksperci polskiej Straży Granicznej z dziedziny technicznego badania dokumentów oraz zaproszeni goście dyskutowali o najnowszych tendencjach w fałszerstwach dokumentów podczas VI. Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych organizowanego w Kętrzynie. W tym roku odbyło się ono dniach 11-12 września 2013 r. w niezwykłej scenerii kętrzyńskiego zamku.

kpt. SG Aneta Wojtanowska-Zimoń

Sympozjum to inicjatywa Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Przedsięwzięcie, które zgromadziło około 80 uczestników odbyło się pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominika Tracza. Patronem merytorycznym Sympozjum była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, która od samego początku towarzyszy Centrum w tworzeniu tego przedsięwzięcia.

Inauguracji Sympozjum dokonał Komendant Centrum płk SG Andrzej Rytwiński, który w kilku słowach nakreślił historię kętrzyńskich spotkań ekspertów kryminalistyki. – Nasza formacja jest tą służbą, która spotyka się z procederem fałszerstw dokumentów praktycznie każdego dnia. Bogaci w doświadczenia i przy wykorzystaniu najnowszych technologii stajemy się coraz bardziej skuteczni w wykrywaniu sfałszowanych i podrobionych dokument ów, a największym sprzymierzeńcem jest wiedza funkcjonariuszy i technika, którą dysponują. Aby sprostać niełatwym zadaniom i przede wszystkim wykonywać je w sposób profesjonalny potrzeba także wykwalifikowanego zaplecza. Straż Graniczna kładzie duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji swoich funkcjonariuszy poprzez szkolenia specjalistyczne i współpracę z innymi służbami i ośrodkami naukowymi. Ogromne znaczenie w tym zakresie zyskało Międzynarodowe Sympozjum Ekspert ów Kryminalistyki Służb Granicznych organizowane przez Centrum Szkolenia SG. To właśnie ta platforma wymiany informacji oraz liczne grono partnerów i instytucji współpracujących pozwalają naszym funkcjonariuszom na zdobycie wiedzy o nowych sposobach fałszerstw i przyczyniają się do zwalczania przestępczości granicznej – mówi płk SG Andrzej Rytwiński.

Sympozjum, z uwagi na międzynarodowy charakter, było również doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy związaną z weryfikacją autentyczności dokumentów na granicach Unii Europejskiej oraz poznania trendów w tym zakresie u naszych sąsiadów.

Tematyka tegorocznego Sympozjum skupiona była wokół zagadnień związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniającymi do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz. W trakcie spotkania, podzielonego na cztery główne bloki tematyczne, wygłoszonych zostało 25 referatów, w tym omawiano ekspertyzy i najciekawsze przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów. Pierwszego dnia Sympozjum uczestnicy omawiali zagadnienia związane z nielegalną migracją, której podłożem były sfałszowane lub wyłudzone dokumenty oraz potencjał kontroli granicznej w przestrzeni identyfikacji zjawisk fałszerskich. Moderatorami licznych dyskusji byli Tomasz Goliński z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz płk SG Tomasz Kłosiński – Radca ds. Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej w Zarządzie Operacyjno-Śledczym KGSG.

Drugiego dnia sympozjum dyskusja oscylowała wokół zabezpieczeń stosowanych w dokumentach publicznych i ich efektywności, personalizacji dokumentów, a także omówiono wiele przypadków ujawnionych dokumentów, które wzbudziły wątpliwości osób je kontrolujących. Dokonano przeglądu zjawiska fałszerstw dokumentów w wymiarze międzynarodowym. Moderatorami dyskusji byli w tej części: mł. insp. Piotr Rypiński, kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Kamila Nowicka-Kiliś, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Międzynarodowe spotkanie to także okazja do zaprezentowania osiągnięć Straży Granicznej i innych służb w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom.

– Dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy z PWPW S.A. oraz stałym, wzajemnym kontaktom, kętrzyńska szkoła posiada dostęp do najnowszych technologii związanych z zabezpieczeniami w dokumentach, a słuchacze szkoleń specjalistycznych przygotowujących techników kryminalistyki cyklicznie odwiedzają siedzibę Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Bezpieczny dokument jest naszym wspólnym dobrem, które przekłada się na bezpieczeństwo pojedynczego obywatela, społeczeństwo i bezpieczeństwo publiczne – podkreśla płk SG Andrzej Rytwiński .

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL), Narodowego Banku Polskiego, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędów Wojewódzkich w Warszawie i Olsztynie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Licznie reprezentowane były służby graniczne i policyjne z Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Słowacji.