1_maleW dniach 16-17 października 201 3r. z dwudniową, roboczą wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przebywał Pan Kevin P. Cahill Attache Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki reprezentujący Agencję Bezpieczeństwa Transportu.

Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą kętrzyńskiej szkoły oraz organizacją i przebiegiem kursu doskonalącego realizowanego na poziomie zaawansowanym poświęconego wartom ochronnym na pokładach statków powietrznych. Gościowi towarzyszył przedstawiciel Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej. Gospodarzem spotkania był zastępca komendanta Centrum Szkolenia SG właściwy w sprawach dydaktycznych Pan ppłk SG Dariusz Lutyński, któremu towarzyszył Pan ppłk SG Cezary Szczepański – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych.