MR3W Akademii Obrony Narodowej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, podczas której wręczono dyplomy dokumentujące przyznane w roku akademickim 2011/2012 tytuły naukowe. Wśród osób, które otrzymały tytuł doktora obecny był Pan st. chor. SG Marcin Rawski pełniący służbę w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Pan st. chor. SG Marcin Rawski otrzymał tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o obronności, w specjalności zarządzanie w środowisku informacyjnym na podstawie przedstawionej dysertacji doktorskiej zatytułowanej “Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej”.

Inaugurację uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znalazł się Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, posłowie i europarlamentarzyści, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski, dowódcy rodzajów i formacji wojskowych, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji podległych resortowi, dowódcy służb mundurowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa, rektorzy szkół wyższych, władze dzielnicy Rembertów, przedstawiciele przemysłu obronnego oraz kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy i studenci Akademii Obrony Narodowej.

A. Wojtanowska-Zimoń/A. Skóra
Foto. Archiwum AON