budżetMieszkańcy mogą głosować na co wydać 150 tysięcy

Do Urzędu Miasta wpłynęło 58 wniosków z czterech okręgów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn na 2014 rok. Widać, że mieszkańcy doskonale wiedzą, co w ich okolicy jest potrzebne i na co przeznaczyliby 150 tysięcy. W tej chwili już została uruchomiona procedura głosowania.

Ewa Brzostek

Przypomnijmy. Na Budżet Obywatelski został przeznaczony 1% dochodu budżetu miasta, czyli około 600 tysięcy złotych. Kwota ta została podzielona na cztery okręgi, z których do 25 września można było składać wnioski na realizację najbardziej potrzebnych, zdaniem mieszkańców, zadań. Kętrzynianie wiedzieli, co zrobić z kwotą 150 tysięcy. Do Urzędu Miasta wpłynęło 58 wniosków, które zostały już zweryfikowane pod kątem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności oraz możliwości finansowych i technicznych.

Jak głosować?

W tej chwili do 25 października na specjalnych ankietach, dostępnych w jedenastu punktach na terenie całego miasta można oddawać swój głos na jedną inwestycję w każdym z czterech okręgów. Oznacza to, że jeden mieszkaniec będzie mógł wybrać aż cztery zadania, które w 2014 roku mają szansę być realizowane w Kętrzynie.

– Bardzo istotną kwestią jest to, aby na każdej ankiecie głosujący czytelnie wpisał swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz podpisał zawarte na karcie oświadczenie. Brak tych danych powoduje nieważność takiej ankiety – ostrzega Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.

Głos zostanie uznany za nieważny również w sytuacji gdy na karcie do głosowania zostanie wybrane więcej niż jedno zadanie w danym okręgu, a także gdy mieszkaniec odda więcej niż jedną ankietę w głosowaniu.

Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańcy, którzy realnie są zainteresowani są kształtowaniem swojego otoczenia.

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że jeśli kwota realizacji zwycięskiej w głosowaniu inwestycji będzie niższa niż 150 tysięcy to w danym okręgu będą mogły zostać wykonane kolejne zadania z największą ilością głosów.

Zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Okręg nr 1

Naprawa ścieżki rowerowo-chodnikowej za Philipsem, zagospodarowanie pobocza, naprawa schodów, zagospodarowanie parku- celem przedłużenia ścieżki.

„Sala doświadczeń świata” w Zespole Szkół nr 1 z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wierzbowej

Wykonanie parkingów z polbruku na Osiedlu Piastowskim.

Budowa ulicy Parkowej łącznie z podjazdem i wykonaniem nowej nawierzchni tzn. ronda przy budynkach ul. Parkowa 3 i 3a wraz z połączeniem ul. Parkowej z ciągiem pieszym tzw. Ścieżką wzdłuż ogrodzenia Philipsa.

Obiekt sportowy – skatepark.

Zagospodarowanie terenu – wykonanie oświetlenia ulicznego oraz chodników na ul. Batorego.

Plażowa Polska – cel powstanie boisk Beach Socce’a.

Spowalniacz szt.2 ul. Łokietka.

Budowa boiska do piłki nożnej plażowej.

Okręg nr 2

Wykonanie chodnika po lewej lub prawej strony ulicy Gdańskiej (przedłużenie istniejącego chodnika od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta). Wykonanie oświetlenia – zabudowa dwóch opraw na istniejących słupach (parking przy ogrodach działkowych)

Nowe połączenie autobusowe przez ul. Poznańską.

Utwardzenie alejek na skwerze pomiędzy ul. Gdańską, Sikorskiego, Kasztanową.

Budowa parkingu przy ul. Uroczej 2.

Powiększenie zatoki do zawracania samochodami na ul. Emilii Plater.

Naprawa powierzchni łącznika ul. Słowackiego i ul. Wilczej.

Ścieżki rowerowe – lasek przy ul. Poznańskiej.

Wykonanie oświetlenia ul. Mazurskiej – sięgacz za budynkiem 22-24

Park BP na zbiegu ul. Sikorskiego i Gdańskiej

Powiększenie parkingu przy ul. Miejskiej

Zieleń naszym przyjacielem – podwyższenie muru, wstawienie barierek, usunięcie drzew, wstawianie nowych ławek, nasadzenia.

Zagospodarowanie Górki Poznańskiej.

Remont chodników przy ul. Klonowej.

Okręg nr 3

Zagospodarowanie i wyposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy ogrodu przedszkolnego Przedszkola Niepublicznego „Puchatek”.

Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej oraz przeniesienie miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne, aby umożliwić swobodny dojazd służb komunalnych budynku przy ul. Daszyńskiego 19.

„Kolorowe” wymiana ogrodzenia, zwiększenie walorów estetycznych budynku i posesji przedszkola przy ul. Moniuszki 3

Budowa drogi od pl. Piłsudskiego do ul. Kościuszki.

Okręg nr 4

Wykonanie chodnika za granicą działki budynku przy ul. Reja 8a.

Utwardzenie posesji (ułożenie polbruku) ul. Limanowskiego 2.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Spacerowa wraz z oświetleniem odcinka od ul. Pocztowej do ul. Asnyka.

Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Chopina.

Utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenu przy budynkach 2-4 na ul. Limanowskiego.

Utwardzenie dojazdu do garaży ul. Limanowskiego 14-16

Naprawa powierzchni jezdni, wykonanie zatoczek pod pojemniki na odpady komunalne budynki 3 i 5 ul. Ogrodowa.

Naprawa ul. Ogrodowej 21 i 23.

Remont drogi Orkana – dojazd do budynku Orkana 9.

Modernizacja osiedla Reymonta 11-13-15.

Lustro komunikacyjne skrzyżowanie ul. Słowackiego i ul. Wileńskiej.

Deptak wokół jeziorka miejskiego.

Rowerem po zdrowie – budowa ścieżek rowerowych (wszystkie drogi).

Modernizacja hali tenisowej obiekt „Ketrzynianka”.