Kętrzyn - nasze Miasto Kętrzy IISprawdź jak słyszysz

Sprawny zmysł słuchu znacząco przyczynia się do zachowania wysokiej jakości życia. Ponieważ pogorszenie słuchu przebiega zazwyczaj stopniowo i prawie niezauważalnie, istotne jest regularne poddawanie się badaniom słuchu. Już 7 października w Kętrzynie będzie można przez tydzień bezpłatnie sprawdzić w jakim stanie znajduje się jeden z ważniejszych zmysłów. Akcję objął patronatem Burmistrz Miasta Kętrzyna.

Ewa Brzostek na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę Geers

Każdy dźwięk rozchodzący się w powietrzu, dociera do ucha poprzez małżowinę uszną, która działa jak lejek. W ten sposób skumulowane fale dźwiękowe docierają do przewodu słuchowego, na końcu którego dźwięk trafia na błonę bębenkową, która przekształca fale dźwiękowe w drgania mechaniczne. Dalej jest przenoszony aż do ucha wewnętrznego i wzmacniany. W uchu wewnętrznym (ślimaku) znajduje się właściwy organ odpowiedzialny za zmysł słuchu. To on umożliwia rozpoznawanie bardzo cichych oraz bardzo głośnych dźwięków, jak również rozpoznawanie najmniejszych różnic w ich wysokości. Za pośrednictwem nerwu słuchowego drgania mechaniczne są przenoszone do mózgu. Tam, w centralnym systemie nerwowym, powstaje wrażenie słuchowe interpretowane jako muzyka, mowa lub inny dźwięk.

Kiedy możemy podejrzewać, że z naszym słuchem dzieje się coś niepokojącego? W przypadku długotrwałego braku pobudzania odpowiednich obszarów w mózgu, mózg “zapomina” co oznaczają poszczególne bodźce i przestaje je rozróżniać. W efekcie osoba słyszy np. głośne dźwięki, ale ich nie rozumie. Może to oznaczać niedosłuch. Zdrowe ucho ma różną zdolność słyszenia dźwięków niskich, średnich i wysokich.

Czym jest niedosłuch?

Jeżeli dojdzie do zaburzeń procesu słyszenia, pojawia się utrata słuchu. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, które wywierają różny wpływ w przypadku różnych osób na przykład: hałas, choroba, uraz (np. na skutek wypadku), uwarunkowania genetyczne, naturalny proces starzenia itp.

Odbiorcza utrata słuchu

W przypadku tej formy przytępienia słuchu przyczyna leży najczęściej w uszkodzeniu ślimaka lub nerwu słuchowego. Dźwięk jest co prawda doprowadzany do ucha wewnętrznego, ale jest nieprawidłowo przekształcany na impulsy nerwowe. Z tego powodu dźwięki są rozpoznawane nieprawidłowo.

Niedosłuch mogą spowodować: starzenie się narządu słuchu, hałas, choroby ucha wewnętrznego, nagła głuchota.

Osoba dotknięta tym zaburzeniem najczęściej sama bardzo późno stwierdza ubytek słuchu, gdyż zazwyczaj postępuje on powoli. Ubytki stają się widoczne najwcześniej podczas rozmowy z wieloma osobami na raz w głośnym otoczeniu. Osoba dotknięta tego rodzaju zaburzeniami ma problemy ze zrozumieniem rozmowy. Ten rodzaj ubytku słuchu zazwyczaj nie kwalifikuje się do leczenia. W tym przypadku pomocne w odzyskaniu zdolności słyszenia i rozumienia mowy są aparaty słuchowe.

Przewodzeniowa utrata słuchu

Przewodzeniowa utrata słuchu to rodzaj uszkodzenia słuchu, w którym zaburzone zostaje przenoszenie dźwięków od małżowiny usznej, przez ucho środkowe, do ucha wewnętrznego. Dźwięki nie są przenoszone prawidłowo do ucha wewnętrznego, niezależnie od ich wysokości. Osoba dotknięta tym rodzajem uszkodzenia słuchu, słyszy wszystko znacznie ciszej.

Niedosłuch mogą spowodować: czop woskowinowy, choroby ucha zewnętrznego, deformacje przewodów słuchowych, choroby ucha środkowego, uszkodzenie błony bębenkowej.
Osoba dotknięta tym rodzajem utraty słuchu może skorzystać z pomocy medycznej, która może poprawić zdolność słyszenia. Jeżeli nie będzie możliwe leczenie, pomocne mogą się okazać aparaty słuchowe, które przywracają naturalną zdolność słyszenia poprzez wzmocnienie odpowiednich dźwięków.