uniwersytet III wiekuPrzeżywajmy życie aktywnie

Kętrzyńscy seniorzy na brak atrakcji narzekać nie mogą. Oprócz licznych imprez i klubów działających w naszym mieście, od kilku lat mogą uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci właśnie rozpoczęli kolejny rok akademicki.

Wojciech Caruk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie działa przy Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP. Jego celem jest aktywizacja osób starszych. Podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 9 października w sali kętrzyńskiego wydziału zaprezentowano charakter działalności UTW. Prezes Eugeniusz Predko nakreślił zgromadzonym dotychczasowe osiągnięcia studentów – seniorów. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi różne sekcje zainteresowań, organizuje wspólne wyjazdy i imprezy, odbywają się także działania o charakterze wykładowym. Obecny na uroczystości burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman podkreślał istotę aktywności i czerpania radości z każdej chwili swojego życia.

– Przeżywajmy nasze życie aktywnie i odpowiedzialnie, bądźmy dobrymi przykładami dla młodszych pokoleń – mówi burmistrz. – Melchior Wańkowicz ukuł takie pojęcie jak „chciejstwo” Ja chylę czoła przed ludźmi, którym się jeszcze chce.

Spotkaniu towarzyszył wykład inauguracyjny zaprezentowany przez Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSIiE TWP w Kętrzynie, dr Ewy Spychaj.

Fot. Wojciech Caruk