6W poniedziałek, 21 października br., grupa 114. funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęła naukę w kętrzyńskiej szkole Straży Granicznej.

Nowi słuchacze rozpoczną swoje zawodowe przygotowanie od szkolenia podstawowego, które potrwa do 17 kwietnia 2014 roku. W tym czasie będą poznawali podstawy pragmatyki służbowej w Straży Granicznej i specyfikę służby, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej. W trakcie tzw. “podoficerki” odbędą także praktyki zawodowe w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Okres praktyk zawodowych to przede wszystkim czas zdobywania doświadczenia zawodowego, ale również weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia podstawowego. Naukę w kętrzyńskiej szkole Straży Granicznej zakończą 11 lipca 2014 roku.

Równolegle, szkolenie podstawowe w Centrum rozpoczęli funkcjonariusze posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym. Grupa tzw. szkolenia „resortowego” liczy 7. funkcjonariuszy, którzy przyjechali na szkolenie do Kętrzyna między innymi z: Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Oni zakończą szkolenie podstawowe 22 listopada br.

Wszystkich słuchaczy w murach kętrzyńskiej szkoły Straży Granicznej przywitał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński w obecności kadry kierowniczej Centrum i opiekunów dydaktycznych.

Foto. A. Śnieżko