OLYMPUS DIGITAL CAMERAProjekty służą ludziom z energią

Minął właśnie rok od kiedy dwa miasta partnerskie Kętrzyn i Svietłyj wspólnie realizują dwa projekty, jeden dotyczący energooszczędności, drugi socjalny. Efekty tych działań już są widoczne. Jak zapewnia Michał Krasiński, Manager Projektu kolejny rok to nowe działania, które mają służyć społeczeństwu lokalnemu.

Ewa Brzostek

Projekt „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetłego” ma na celu działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w sferze komunalnej i przez gospodarstwa domowe w małych miastach.

– Do tej pory zorganizowaliśmy trzy szkolenia jedno w Svetłyj i dwa w Kętrzynie, na których poruszaliśmy między innymi tematykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, która jest teraz na topie – informuje Michał Krasiński, Manager Projektu.

Informowanie i edukacja w zakresie energooszczędzania to nie jedyny zakres objęty projektem. Skutki jego wdrażania są bardziej namacalne.

– W zeszłym tygodniu podpisaliśmy protokół odbioru naszej inwestycji pilotażowej, dotyczącej wymiany 291 okien w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie – cieszy się Krasiński.

Powód do radości ma przede wszystkim Jerzy Pruszyński, dyrektor szkoły objętej projektem.

– Bardzo długo czekaliśmy na wymianę okien w naszej szkole. Już odczuwamy skutki tej inwestycji, ponieważ rozpoczął się sezon grzewczy. Okna są szczelne, działają sprawnie i już nam nie wieje. Przypuszczam, że będziemy mieli teraz dużo mniejsze zużycie energii – mówi Pruszyński.

Kolejny etap realizacji projektu to złożenie raportu merytorycznego i finansowego oraz ubieganie się o kolejne dofinansowanie na przyszły rok w celu podejmowania kolejnych działań dla społeczeństwa lokalnego.

Z kolei główne założenia projektu „Miasta Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi usług publicznych powiązanych z integracją wrażliwych grup społecznych przy pomocy aktywnej współpracy transgranicznej” to stworzenie warunków do dialogu międzykulturowego i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem wrażliwych grup społecznych.

– W tej chwili jest rozstrzygnięty przetarg na opracowanie koncepcji usług pomocy społecznej w Kętrzynie. Będzie to swoisty dokument w rodzaju mapy drogowej, gdzie znajdą się pomysły i rozwiązania, aby ta pomoc stała na najwyższym poziomie – informuje Michał Krasiński.

Aby to osiągnąć niezbędne są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zatrudnionych w systemie usług publicznych, co także jest realizowane w projekcie. Inauguracja takiego bloku szkoleniowego odbyła się 25-26 września w Kętrzynie.

– Jego poszczególne etapy dotyczyły zagadnień szeroko pojętej pomocy społecznej, sportu dla osób niepełnosprawnych oraz wiedzy jak w praktyce pomagać dla takich osób – tłumaczy Krasiński.
Główne założenia tego projektu to przygotowanie dokumentacji projektowej z koncepcją stadionu przy ulicy Bydgoskiej.

– Być może wybiegam zbyt daleko w przyszłość, ale zwieńczeniem tego projektu ma być licencjonowany stadion lekkoatletyczny z obiektem do rehabilitacji dostosowany do osób niepełnosprawnych – zdradza Manager Projektu.