492_2255Dla dobra mieszkańców zawarli porozumienie

Mimo, że pogoda na razie nie zwiastuje rychłego nadejścia zimy już trwają przygotowania do tego trudnego sezonu. Biorąc pod uwagę, że od 1 lipca 2013 roku utrzymanie ulic powiatowych przejął Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, Starosta zwrócił się do Burmistrza, aby na okres zimy zatroszczył się o ulice powiatowe znajdujące się na terenie Kętrzyna. Obie strony już zawarły porozumienie w tej sprawie.

Ewa Brzostek

„Biorąc pod uwagę, że na terenie miasta Kętrzyn drogi gminne łączą się i przeplatają z drogami powiatowymi odrębne odśnieżanie przez obie władze samorządowe nie będą tworzyły dysproporcji jeśli będą działały w podobnym czasie, jeśli zabraknie synchronizacji kolejności odśnieżania ulic mimo ich częściowego odśnieżania, ulice będą nieprzejezdne. Widok sprzętu powiatowego jadącego z podniesionym lemieszem po drodze gminnej i odwrotnie, będzie rodził niedomówienia i frustrację użytkowników dróg. (…) aby uniknąć zamieszania związanego z podziałem ulic między dwóch odśnieżających zwracam się z prośbą o przejęcie zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn w sezonie 2013/2014” – czytamy w piśmie wysłanym do Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Jak Miasto ustosunkowało się do tej prośby?

– Oczywiście zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami ze strony Powiatu, aby omówić szczegóły naszej współpracy. Podczas pierwszych negocjacji nie zapadły decyzje, dopiero podczas drugiego spotkania opracowaliśmy szczegóły porozumienia w tej sprawie – informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Porozumienie na linii Miasto – Powiat zawiera utrzymywanie przez okres zimowy ulic powiatowych. Starostwo ma zapłacić za tą usługę 190 tysięcy. 40 tysięcy ma wpłynąć do kasy Urzędu Miasta do końca roku, a kolejne raty po 50 tysięcy w styczniu, lutym i marcu.

– Kwotę tą ustaliliśmy na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów z trzech wcześniejszych sezonów zimowych. Starostwo podeszło do naszej propozycji ze zrozumieniem, ponieważ doskonale wiedzieli ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na utrzymanie ulic w zimie – wyjaśnia Zastępca Burmistrza.

W tej chwili zostanie ogłoszony przetarg na utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta w sezonie zimowym.

– Myślę, że to porozumienie i przychylne podejście do tej kwestii obu stron gwarantują, że ulice w Kętrzynie będą zadbane w zimie i mieszkańców nie będą czekały przykre niespodzianki. Zrobiliśmy to dla dobra Kętrzynian – podkreśla Andrzej Degórski.