witalisZasłużonym dla Miasta Kętrzyn

Ksiądz Mitrat Witalis Czyżewski, syn Stefana i Antoniny, urodził się 4 sierpnia 1935 r. w Krynkach w województwie podlaskim, w rodzinie robotniczej. Był jedynakiem. Służył do mszy od najwcześniejszych lat. W czasie okupacji jego rodzice osiedlili się we wsi Ostrów Północny, gm. Szudziałowo, gdzie ukończył szkołę podstawową.

Czuł potrzebę i widział piękno w służeniu Bogu i ludziom. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Seminarium dało przygotowanie z zakresu teologii i nauk humanistycznych oraz możliwość wyświęcenia na diakona w dniu 7 sierpnia 1955 r. przez Ordynariusza Diecezji Białostocko Gdańskiej.

Jego pierwsza parafia to Kętrzyn, gdzie 14 sierpnia 1955 r. rozpoczął pełnienie obowiązków duszpasterskich. W tym samym roku ożenił się z Wierą Kostecką. Od razu zabrał się do pracy, zorganizował parafię w Korszach, dojeżdżał do Węgorzewa. Odwiedzał parafian we wsiach oddalonych od Kętrzyna. Jako kapłan niósł posługę potrzebującym – pracując społecznie w Zakładzie Karnym w Kamińsku, Barczewie oraz w Areszcie Śledczym w Bartoszycach.

Po seminarium duchownym ks. Witalis ukończył wieczorowe Liceum Ekonomiczno – Administracyjne w Mrągowie. Studiował zaocznie w Petersburskiej Akademii Duchownej, gdzie uzyskał tytuł kandydata teologii (magistra). Tematem pracy dyplomowej było „Prawosławie na terytorium Białostocczyzny od 1956 do Unii Brzeskiej”. Ksiądz Witalis Czyżewski często jeździł do Moskwy. Był w centrum prawosławia w Zagorsku koło Moskwy. Uczestniczył w otwarciu uroczystości Tysiąclecia Chrztu Rusi.

Ks. Witalis Czyżewski żył problemami miasta. Brał udział w pracy charytatywnej, kulturalnej, społecznej i sportowej. Był najdłużej pracującym duchownym w Kętrzynie (58 lat). Przez kilka lat pełnił funkcję dziekana okręgu olsztyńskiego. Nie przyjął propozycji przeniesienia do posługi duszpasterskiej przy Katedrze w Białymstoku, gdyż pragnął swoją pracą i wysiłkami wspierać mieszkańców Kętrzyna.

We współpracy z Księdzem Prałatem Mieczysławem Żuchnikiem, proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jerzego w Kętrzynie oraz Pastorem Pawłem Hause, proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej p.w. św. Jana w Kętrzynie dążył do jedności i rozwoju ekumenizmu między chrześcijanami. W swoim działaniu kierował się nauką ewangeliczną: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,35).

Odznaczony wieloma odznaczeniami Kościoła Prawosławnego, w tym Orderem Równej Apostołom Marii Magdaleny I – go Stopnia.

Był osobą szlachetną, życzliwą wobec drugiego człowieka. Wspomagał organy administracji publicznej we współpracy z mniejszościami narodowymi.

Odszedł do Pana 5 października 2013 roku.

Źródło: „Kętrzyn – oni tworzyli historię”