TuwimW nawiązaniu do obchodów Roku Juliana Tuwima 5 listopada w sali kina „Gwiazda” odbędzie się spotkanie, które ma na celu przybliżenie dzieciom postaci Juliana Tuwima, zapoznanie z twórczością poety przeznaczoną dla najmłodszych, uczczenie Roku Juliana Tuwima oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i uzdolnień uczniowskich. Uroczystość poprowadzi dr Janina Korejwo. Podczas uroczystości usłyszymy uczniów recytujących utwory Tuwima przy akompaniamencie muzycznym adeptów szkoły muzycznej. Następnie grupy teatralne przybliżą twórczość poety za pomocą inscenizacji. Odbędzie się również konkurs wiedzy ze znajomości twórczości literackiej dla dzieci Juliana Tuwima oraz prezentacja prac plastycznych. Wszyscy uczniowie otrzymają nagrody książkowe.

Na imprezę zapraszają Organizatorzy Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Współorganizatorzy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kętrzynie. Spotkanie objął swoim patronatem Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman.

Beata Szuksztul

Termin: 5 listopada (wtorek), godz. 9. -12.
Miejsce: sala kina „Gwiazda” w Kętrzynie