IMG_9662Podjęli walkę z bezrobociem

Grupa ludzi borykających się z problemem bezrobocia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć próbę zmiany swojej sytuacji. Dzięki wsparciu Inkubatora Ekonomii Społecznej założyli pierwszą w powiecie kętrzyńskim spółdzielnię socjalną „Lider”.

Wojciech Caruk

Spotkanie założycielskie odbyło się 18 października w siedzibie IES w kętrzyńskim ratuszu. Oprócz samych inicjatorów udział w nim wzięli m.in. zastępca Burmistrza Kętrzyna Andrzej Degórski, sekretarz Gminy Wiejskiej Kętrzyn Marek Olszewski oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP w Olsztynie Dariusz Węgierski.

– Trzy lata temu uczestniczyłam w projekcie Klubu Integracji Społecznej – mówi Mariola Kołowiecka, prezes spółdzielni. – Dowiedziałam się wtedy sporo o spółdzielniach socjalnych. Wspólnie z rodziną i znajomymi postanowiliśmy taką inicjatywę podjąć. Udało się to teraz dzięki wsparciu kętrzyńskiego biura Inkubatora Ekonomii Społecznej.

Spółdzielcy swoim działaniem postanowili objąć teren powiatu kętrzyńskiego i świadczyć szereg usług o różnorodnym charakterze.

– Będziemy zajmować się całoroczną opieką nad grobami, opieką nad osobami starszymi, sprzątaniem obiektów, pielęgnacją terenów zielonych – dodaje pani prezes.

Inicjatywa w ich opinii jest najlepszą formą przeciwdziałania bezrobociu, jaką mogli w tym czasie podjąć. Działalność spółdzielni jest wspierana przez Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie. Idea IES jest realizowana na terenie woj. warmińsko – mazurskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP w Olsztynie.

– Wspieramy działaniami szkoleniowymi, doradczymi osoby, które chcą podjąć działalność w charakterze spółdzielni socjalnej, bądź organizacji pozarządowej – mówi Dariusz Węgierski, prezes olsztyńskiej organizacji. – Myślimy, że taki sposób organizowania pracy jest doskonałym połączeniem pasji i tworzeniem nowych miejsc pracy.

Działalność IES jest skierowana do wszystkich osób, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, członków i pracowników stowarzyszeń i organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz lokalnych przedsiębiorstw i mediów.

Fot. Wojciech Caruk