OLYMPUS DIGITAL CAMERAGłosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłoniło cztery zadania

25 października minął termin głosowania mieszkańców nad zadaniami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z 41 zgłoszonych za pomocą wniosków inwestycji Kętrzynianie wybrali cztery, które ich zdaniem trzeba wykonać w nadchodzącym roku. Jaki był wybór oraz jak ocenia aktywność mieszkańców Burmistrz Miasta mogliśmy przekonać się podczas konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji 7 listopada w Urzędzie Miasta.

Ewa Brzostek

Przypomnijmy. Na Budżet Obywatelski został przeznaczony 1% dochodu budżetu miasta, czyli około 600 tysięcy złotych. Kwota ta została podzielona na cztery okręgi, z których do 25 września można było składać wnioski na realizację najbardziej potrzebnych, zdaniem mieszkańców, zadań. Do Urzędu Miasta wpłynęło 58 wniosków, które zostały zweryfikowane pod kątem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności oraz możliwości finansowych i technicznych. Wybrano 41 inwestycji. Do 25 października w 11 punktach umieszczonych na terenie miasta mieszkańcy mogli głosować, które zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku. Z urn wyjęto 1981 ankiet.

Oto wyniki:

W okręgu nr 1 w nowym roku zostanie wykonana „Budowa ulicy Parkowej łącznie z podjazdem i wykonaniem nowej nawierzchni tzn. ronda przy budynkach ul. Parkowa 3 i 3a wraz z połączeniem ul. Parkowej z ciągiem pieszym tzw. ścieżką wzdłuż ogrodzenia Philipsa.” Był to wybór 226 mieszkańców. Kolejne miejsca zajęła inwestycja „Obiekt sportowy – skatepark” (182) i „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej” (157).

W okręgu nr 2 w 2014 roku ruszy inwestycja, na którą głosowało 276 osób „Zieleń naszym przyjacielem – podwyższenie muru, wstawienie barierek, usuniecie drzew, wstawienie nowych ławek, nasadzenia. Kolejne miejsca zajęły „Wykonanie chodnika po lewej lub prawej strony ulicy Gdańskiej” (198) oraz Zagospodarowanie Górki Poznańskiej (183).

W okręgu nr 3, 504 osoby zagłosowały nad zadaniem „„Kolorowa” – wymiana ogrodzenia, zwiększenie walorów estetycznych budynku i posesji przedszkola przy ul. Moniuszki 3”. Kolejne miejsca to „budowa drogi od pl. Piłsudskiego od ul. Kościuszki” (235) i „Zagospodarowanie i wyposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy ogrodu przedszkolnego Przedszkola Niepublicznego „Puchatek”” (211).

W okręgu nr 4 najwięcej głosów, bo aż 376 zdobyło zadanie „Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Chopina”. Kolejne miejsca to „Rowerem po zdrowie – budowa ścieżek rowerowych (wszystkie drogi)” (334) oraz „Wykonanie chodnika za granica działki budynku przy ul. Reja 8a” (108)

Jak burmistrz ocenia zaangażowanie Kętrzynian z tworzenie formuły Budżetu Obywatelskiego? Czy 1981 ankiet to dużo czy mało?

– Uważam, że jak na pierwszy raz, kiedy Budżet Obywatelski zafunkcjonował w naszym mieście jest to bardzo dobry wynik. W sąsiednich miasta był podobny wynik, ale na przykład w Sopocie, który ma ponad 68 tysięcy mieszkańców było też około 2 tysięcy ankiet, a w Kętrzynie przecież mieszka niewiele ponad 28 tysięcy ludzi. Widać więc, że jak na początek zaangażowanie i liczba projektów przesłana do nas to jest wynik zadowalający i dobrze rokuje, że angażujemy się.

Formuła Budżetu Obywatelskiego funkcjonuje już jakiś czas w większych miastach w Polsce. Jak pan sądzi, czy ten sposób demokracji przyjmie się w Kętrzynie?

– Już się przyjął. Teraz będziemy konsekwentnie realizowali te projekty. To będzie wiarygodne świadectwo. W pierwszym kwartale przewidujemy spotkania na osiedlach. Jeżeli ludzie będą widzieli, że realizujemy te projekty to na pewno będą bardziej aktywni, bo zobaczą, ze to ma sens, że zagłosowali i przedstawili swoje propozycje.

Czy był jakiś projekt, który zaskoczył pana pozytywnie, coś co zwróciło pana uwagę?

– Jestem burmistrzem 15 lat. Te wszystkie problemy widzę i obserwuję i one mnie dotykają. Bardzo zaskoczyła mnie taka determinacja jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych. Jest to trudna sprawa ze względu na wąskie przestrzenie na ulicach. I nie ukrywam, że chcemy się tą sprawą zająć, bo temat ten pojawił się w dwóch okręgach.

Do dyspozycji każdego z okręgów wyborczych była kwota 150 tysięcy złotych. Wiemy już, które cztery inwestycje weszły do realizacji na przyszły rok. Wiemy jednak, że jeśli wartość danej inwestycji będzie mniejsza od tej kwoty to do realizacji może wejść kolejna z największa liczbą głosów. Czy już możemy powiedzieć ile konkretnie inwestycji będzie realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego?

– Już teraz widać, że inwestycje te przekroczą kwotę 150 tysięcy na przykład budowa ulicy Parkowej. Trzeba będzie wyspecyfikować pewną sensowną część zadania i na pewno ją zrealizować. Jeżeli okaże się, że w wyniku przetargu jakieś zadanie będzie kosztowało mniej niż 150 tysięcy to wiadomo, że na przykład 10 tysięcy nie da się zrealizować kolejnego zadania. Idea jest taka, że zwycięża zadanie, które uzyskało najwięcej głosów i ono będzie realizowane i jeżeli będą środki wolne z pierwszego zadania wchodzi do realizacji kolejne. Będziemy się kierowali ta lista rankingową z głosowania.

Co w takim razie w sytuacji, gdy inwestycja przekroczy 150 tysięcy? W jaki sposób będzie realizowana?

– Będziemy starali się to zrealizować w sposób mądry czy ze środków wolnych czy w ramach robót publicznych. Nad tym będziemy się jeszcze zastanawiali. To jest nasza ambicja i uczciwość wobec tego projektu, aby te zadania wykonać. To jest nasz priorytet w zakresie małych inwestycji pod nazwą Budżet Obywatelski.