OLYMPUS DIGITAL CAMERAW Kętrzynie powstaje mieszkanie chronione

Wszystko wskazuje na to, że już w grudniu na ulicy Kaszubskiej powstanie mieszkanie chronione. W tym ponad 70 metrowym lokum ma zamieszkać nawet 5 osób. To rozwiązanie dedykowane jest ze względu na potrzebę osobom niepełnosprawnym. Czym jest mieszkanie chronione?

Ewa Brzostek

Termin „mieszkanie chronione” funkcjonuje w zapisach prawnych rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i określa warunki, rodzaj i okres wsparcia, a także warunki kierowania i pobytu w tych mieszkaniach. Ta forma pomocy społecznej jest dedykowana szczególnie osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W Kętrzynie takie mieszkanie jest przygotowywane na ulicy Kaszubskiej. Skąd pomysł na taką formę pomocy?

– Biorąc pod uwagę, że Miasto dużo kosztuje utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem, by te koszty zminimalizować. Jest to duży problem, ponieważ około 3 tys. kosztuje utrzymanie jednej osoby, a w tej chwili placówkę zamieszkuje 21 osób. Mieszkanie chronione jest tańszą alternatywą, dlatego przystąpiliśmy do tworzenia uchwały, która mam być zaakceptowana przez burmistrza i przez Radę Miejską – informuje Teresa Murawska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tworząca się właśnie forma pomocy ma być skierowana do osób niepełnosprawnych, które nie mogą mieszkać z jakiś powodów w domu rodzinnym lub są bezdomne. Dlaczego ta grupa skorzysta z mieszkania chronionego?

– Prowadzimy wywiady środowiskowe i widzimy taką potrzebę. Dla nas jest to pewien egzamin. Zobaczymy jak ta idea się sprawdzi wtedy może to rozwiniemy. Nie ukrywam, że jest to temat trudny – stwierdza Murawska.

Rozporządzenie daje pewną standaryzacje mieszkań chronionych, czyli 12 metrów kwadratowych na osobę, kuchnia, łazienka, WC, przestrzeń do manewru wózkiem inwalidzkim. W założeniu MOPS-u w przygotowywanym właśnie mieszkaniu chronionym na Kaszubskiej zamieszka nawet 5 osób. Jak można otrzymać zakwaterowanie w takim mieszkaniu?

– Krok pierwszy to złożenie wniosku do MOPS-u i dokumentów poświadczających chorobę, niepełnosprawność oraz, że dana osoba nie może mieszkać w domu rodzinnym lub jest bezdomna. Oczywiście musi stosować się do regulaminu, czyli nie może pić i wpuszczać innych osób. Jeśli jest w stanie powinna też dbać o czystość w mieszkaniu. Lokatorzy domu będą pod opieką pracowników socjalnych oraz osoby, która będzie nadzorować mieszkanie chronione – informuje Teresa Murawska.

W tej chwili mieszkanie chronione w Kętrzynie potrzebuje doposażenia. Potrzebne są łóżka, szafa, krzesła, fotele. Jeśli akurat pozbywasz się starych mebli to skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. (0-89) 751-29-01.