Arno Holz
Uczcili poetę, by go zapamiętać

Jubileuszowe obchody Roku Arno Holza w Kętrzynie dobiegły końca. Był to rok wypełniony szeregiem wydarzeń i uroczystości poświęconych rastenburskiemu poecie. Szczególnym elementem jubileuszu było wydanie twórczości literackiej Holza w przekładzie na język polski.

Wojciech Caruk

Działania związane z obchodami zrealizowano dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu NCK – Kultura – Interwencje. Partnerami przy realizacji projektu byli Urząd Miasta Kętrzyn, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie oraz Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski. Do istotnych wydarzeń należy zaliczyć konferencje literacko – naukowe, przy okazji których nasze miasto odwiedzili znamienici goście, m.in. Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Joachim Bleicker, były radca kulturalny ambasady Winfried Lipscher oraz literaci i naukowcy z Polski i Niemiec. Z kolei prof. dr hab. Helmut Wagner otrzymał przy tej okazji tytuł Honorowego Obywatela Kętrzyna. Spuścizna obchodów to m.in. nowoczesna czytelnia dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która otrzymała imię Arno Holza oraz szereg wydawnictw i publikacji związanych z twórczością Rastenburczyka.

– Był to rok konferencji międzynarodowych, wystaw, przekładów twórczości poety, wystaw malarskich i konkursów recytatorskich – wylicza Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna. – Otworzyliśmy w strukturze miejskiej biblioteki czytelnię im. Arno Holza. Myślę, że zrobiliśmy dużo jeśli chodzi o promocję i popularyzację jego twórczości. Ważne jest, abyśmy żyli jego osobą nie tylko w tym roku, ale zawsze pamiętali o datach urodzin, śmierci czy innych związanych z jego twórczością. Jest moim zamysłem, aby stworzyć międzynarodowy konkurs im. Arno Holza dla młodych poetów z całego świata. Chcę też podziękować wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i zaangażowanie w podjętą przez nas inicjatywę. Mieszkańcom Kętrzyna dziękuję za odbiór, za obecność oraz za to, że myślą jak Holz i być może chcą żyć tak jak on.

Podobną opinię wyraża również pochodzący z Kętrzyna poeta, literat, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Kętrzynie, dr Krzysztof Szatrawski.

– To co zostało poczynione w tym roku, z wydaniem „Fantazusa” na czele, otworzyło nam oczy na coś bardzo ważnego, co było do tej pory poza naszą świadomością – mówi Szatrawski. – Takie opinie docierają do mnie ze strony zarówno znawców literatury, jak i osób, które na co dzień w ogóle poezji nie czytają. Holz bardzo szanuje swoich czytelników. To sprawia, że każda osoba, która go czyta zawsze znajdzie tam coś dla siebie. Każdy może wchodzić w interakcję z tymi tekstami.

Wielkim zwolennikiem Arno Holza jest Eugeniusz Tokarzewski, historyk, działający w Stowarzyszeniu im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego.

– Jeżeli zmobilizowaliśmy społeczeństwo Kętrzyna wokół osoby Arno Holza stało się tak, nie tylko dlatego, że urodził się w naszym mieście, nie tylko dlatego, że tu spędził dzieciństwo i tu stał jego dom rodzinny, ale dlatego, że był pisarzem wielkim 9 krotnie nominowanym do Nagrody Nobla, której co prawda nigdy nie otrzymał, ale sama nominacja była dla niego wielkim wyróżnieniem. Twórczość literacka Arno Holza należy do ogólnoludzkiego dziedzictwa, rozwija świadomość Europejską, którą wzbogaca się coraz częściej jak poszanowanie różnic, współpraca i duch zgody – podkreśla Eugeniusz Tokarzewski.

Jak wynika z zapowiedzi Krzysztofa Hećmana, również rok 2014 prawdopodobnie upłynie pod znakiem jubileuszowych obchodów poświęconych innemu znanemu Rastenburczykowi.

– Złożyłem już stosowny wniosek. Być może odbędzie się to w trochę innej skali, ponieważ recepcja twórczości literackiej Arno Holza jest chyba łatwiejsza niż recepcja myśli naukowej noblisty Wilhelma Wiena, który był uczniem dawnego gimnazjum w Rastenburgu. To wybitny fizyk w dziedzinie analizy widmowej. My mieliśmy wspaniałą tradycję na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to nasi uczniowie zdobywali laury w dziedzinie chemii, biologii, fizyki. Chcemy do tego wrócić za pośrednictwem rastenburskiego noblisty. Może będą to olimpiady fizyczne, może minikonferencja, spotkanie z naukowcami pochodzącymi z Kętrzyna. To będzie kolejny przyczynek do tego, aby pamiętać o osobach, które są kamieniami milowymi w historii naszego miasta – dodaje burmistrz.

Fot. Wojciech Caruk

Ciekawostka
W 1984 roku został on odnotowany w Księdze Rekordów Guinessa jako autor najdłuższego zdania. Liczy ono 743 wersy i zajmuje 15 stron, a jest częścią utworu „1000 i 2 bajki”.