05.11.2013 059Zarząd Dróg Wojewódzkich naprawił swój błąd

Na ulicy Staromiejskiej, tuż przy XIV wiecznym murze miejskim „wyrósł” 13 metrowy świerk srebrzysty. Drzewo zostało nasadzone 5 listopada, jako rekompensata za rosnące w tym miejscu wcześniejsze, omyłkowo wycięte 23 lutego. Firma, która się tym zajmowała daje trzy lata gwarancji, że okazały iglak się przyjmie.

Ewa Brzostek

Jak doszło do wycięcia zdrowego drzewa, który od 38 lat rósł w towarzystwie świerku zwyczajnego na trawniku tuż obok zabytkowego muru obronnego na ulicy Staromiejskiej? Otóż rosły sobie dwa świerki, jeden zwyczajny, drugi srebrzysty. Ten ładniejszy zakończył swój żywot 23 lutego 2013 roku. Powód? Rozpoczynająca się właśnie inwestycja „Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie”. W pierwszy etapie dokonywano wycinki drzew i krzewów. W jaki sposób wycięto nie to drzewo co trzeba? Kto odpowiada za zaistniałą sytuację?

Okazało się, że wycinki dokonała firma z Ostródy na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Znakowaniem natomiast zajęła się firma z Olsztynka na podstawie wykazu drzew do wycinki umieszczonych na planie sytuacyjnym. Jak wynika z dokumentu z dnia 7 czerwca, które podpisał Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński wycięto niewłaściwy świerk dlatego, że ten przeznaczony do wycinki już dawno nie istniał.

„W dniu 5 marca do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn o wszczęcie postępowania w sprawie usunięcia drzew gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 106 cm, rosnącego na działce nr 509, obręb 6 miasta Kętrzyn (…). Przedmiotowy świerk został oznakowany farbą jako drzewo nr 83. W ten sposób oznakowano pozostałe drzewa przeznaczone do usunięcia. Wykonawca nie zgłaszając wątpliwości, wyciął wszystkie drzewa, w tym oznaczone numerem 83 mimo, że według zapisów umownych z Zamawiającym, miał obowiązek „przed rozpoczęciem robót szczegółową lokalizację drzew uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego”. Z wizji na terenie dokonanej przez Inżyniera Kontraktu, wykonawcę wycinki i przedstawicieli Zamawiającego wynikało, ze drzewo wskazane do wycinki, czyli świerk srebrzysty nr 83 nie występuje. Drzewo to zostało usunięte prawdopodobnie w okresie dużo wcześniejszym. Numerem 83 (świerk srebrzysty do wycięcia) został zatem błędnie oznaczony inny świerk, rosnący na działce nr 509, obręb 6, miasto Kętrzyn. Wraz z rosnącym obok świerkiem zwyczajnym, również błędnie zidentyfikowanym jako drzewo 82 nie do wycięcia, były to jedynie świerki w tym obszarze a ich gabaryty były zbliżone do danych w inwentaryzacji dendrologicznej. Przyczyna zaistniałego zdarzenia było błędne oznakowanie drzew i niezweryfikowanie tego oznakowania podczas wycinki przez Wykonawcę.” (…)

W ramach kompensaty Zarząd Drów Wojewódzkich w Olsztynie zobowiązał się do nasadzenia w miejscu omyłkowo wyciętego świerku drzewa o zbliżonych gabarytach i wieku. 5 listopada ponownie „wyrósł” tam świerk srebrzysty. Dokonała tego specjalistyczna firma, udzielająca gwarancji i zajmująca się pielęgnacją drzewa przez okres 3 lat.