02Konserwator ustali jak będzie wyglądał kętrzyński dworzec

Włodarze naszego miasta 24 października złożyli wizytę Barbarze Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Olsztynie. Wspólnie omawiano kwestie co do ostatecznego wyglądu kętrzyńskiego dworca. To kolejny etap prac przygotowawczych do renowacji i przywrócenia dawnej świetności temu zabytkowi.

Ewa Brzostek

Spotkanie w olsztyńskim urzędzie odbyło się w obecności Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn, Andrzeja Degórskiego, jego zastępcy, Barbary Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków oraz projektanta.

– Poruszyliśmy sprawę wytycznych konserwatorskich. Głównie chodziło o wymogi co do zachowania oryginalnej żółtej cegły klinkierowej oraz pokrycia dachu łupkiem kamiennym – informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Biorąc pod uwagę, że elewacja oryginalna jest mocno zniszczona burmistrzowie zaproponowali, aby konserwator rozważyła jej renowację tylko w części ryzalitowej.

– Podobnie wygląda kwestia dachu. Tu zaprezentowaliśmy pomysł, aby łupek kamienny zastąpić łupkiem sztucznym, który jest trzykrotnie lżejszy i właściwie wyglądem nie różni się od kamiennego. Biorąc pod uwagę, że konstrukcja dachu ma już swoje lata uznaliśmy, że lepiej nie obciążać więźby dachowej – stwierdza Degórski.
Konserwator po przesłaniu próbek materiału łupka sztucznego oraz zbadaniu stanu technicznego cegły ma w najbliższym czasie podjąć stanowisko w tej sprawie. O dalszych etapach pracy przy inwestycji modernizacji zabytkowego dworca będziemy informowali naszych Czytelników na bieżąco.