IMG_0328Była to intelektualna uczta

W 84. rocznicę śmierci wybitnego poety Arno Holza tj. 26 października br. Burmistrz Krzysztof Hećman, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie po raz kolejny zaprosili mieszkańców Kętrzyna i wszystkich zainteresowanych twórczością Holza na intelektualną ucztę, podczas której Holz „wystąpił” jako gość honorowy i jako danie główne. Sympozjum Historyczno-Literackie „ARNO HOLZ I JEGO DZIEŁO”- w 84. rocznicę śmierci poety – bo o nim mówimy, skłoniło do przyjazdu na kętrzyńskie sympozjum znawców i miłośników twórczości Rastenburczyka z Niemiec i Polski.

Witold Gagacki

Arno Holz dla mieszkańców Kętrzyna, poprzez uczynienie go patronem Stowarzyszenia dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, stał się symbolem pojednania i współpracy w duchu zgody. Podczas sobotniego spotkania: prelegenci i publiczność „jeszcze raz spojrzeli na świat” – tym razem na świat kultury, której obce są wszelkie podziały, która nie zna granic, integruje i łączy.

Sympozjum uroczyście otworzył jeden z głównych pomysłodawców obwołania roku 2013 rokiem Arno Holza, znawca i miłośnik twórczości Phantasusa – Burmistrz Miasta Kętrzyn – Krzysztof Hećman. Podczas swego wystąpienia mówca odniósł się w formie multimedialnej prezentacji do kulturalnych wydarzeń związanych z obchodami mijającego roku Arno Holza w Kętrzynie. Mówił o uchwale, konferencji prasowej zapowiadającej uroczystości obchodów. Wiele ciepłych słów poświęcił pierwszemu seminarium z kwietnia br. Nie zabrakło w wypowiedzi Burmistrza informacji o nadaniu imienia Arno Holza poddanej remontowi i nowocześnie wyposażonej czytelni dla dorosłych MBP w Kętrzynie. Mówiąc o publikacjach: Phantasusie, Śmierci czy wydanych drukiem referatach ze wspomnianego kwietniowego sympozjum zwrócił się bezpośrednio do obecnych na sali panów:
dr. Krzysztofa Sztrawskiego (znakomitego znawcy twórczości A. Holza i autora najnowszego tłumaczenia Phantasusa) oraz Eugeniusza Tokarzewskiego (znakomitego historyka – pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji obchodów roku Arno Holza w Kętrzynie) dziękując, pierwszemu za wrażliwość i ponadprzeciętne znawstwo w dziedzinie analiz literackich, drugiemu zaś za osobisty wkład i zaangażowanie w przygotowanie wielu wspaniałych, stojących na wysokim poziomie wydarzeń kulturalnych. Po Burmistrzu o zabranie głosu poproszona została przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pani Joanna Wańkowska-Sobiesiak. W imieniu Wojewody podziękowała władzom samorządowym Kętrzyna, a w szczególności Burmistrzowi za umiejętne budowanie tożsamości miasta z wykorzystaniem historii tych ziem jako spoiwa w relacjach pomiędzy poszczególnymi