Untitled-1 2Arno Holz – „Fantazus”

W historii świata można znaleźć szereg tekstów decydujących o miejscu literatury jako sztuki i jako przestrzeni dyskursu, literackich doświadczeń poszerzających granice ludzkiej myśli i poetyckich realizacji pozwalających ludzkości lepiej zrozumieć samą siebie. Zwłaszcza te ostatnie domagają się pogłębionej lektury, która uwzględniając specyfikę miejsca i czasu, pozwoliłaby głębiej wejrzeć w świat uniwersalnych mechanizmów i wartości. Niewątpliwie do takich dzieł należy „Phantasus” Arno Holza, który (…) był zbiorem wierszy, a później poematów, które autor rozwijał, komponował i redagował przez całe twórcze życie.

Arno Holz i jego dzieło”

– materiały z sympozjum literacko – historycznego, Kętrzyn 26-27 kwietnia 2013
Publikacja przypomina twórczość Arno Holza, oryginalnego pisarza i dramaturga końca dziewiętnastego i początków dwudziestego wieku, autora funkcjonującego w cieniu wielkiej niemieckiej literatury dwóch wspomnianych stuleci. Należy mieć nadzieję, że ciekawy tom pod redakcją Krzysztofa Szatrawskiego – gromadzący teksty polskich i niemieckich badaczy – przyczyni się do popularyzacji dzieł Holza, twórcy urodzonego i związanego uczuciowo z Kętrzynem.

Arno Holz, Johannes Schlaf – „Śmierć”

Arno Holz oraz Johannes Schlaf to współautorzy tomu naturalistycznych szkiców prozy z pogranicza epiki i dramatu „Papa Hamlet” (1889) oraz tragedii „Rodzina Selicke”(1890). Opublikowane przez nich wspólnie utwory tzw. naturalizmu konsekwentnego stanowiły przełomowe wydarzenie literackie i wytyczyły nowy kierunek rozwoju literatury niemieckiej swojego czasu. Pobudziły m.in. twórczość G. Hauptmanna, inspirowały wielu twórców światowej literatury. Niniejsza edycja to pierwsze wydanie w języku polskim prozy Arno Holza i Johanna Schlafa. Wybór zawiera u twory „Śmierć” i „Pierwszy dzień w szkole” z pamiętnego tomu „Papa Hamlet”. Prezentuje również twórczość opublikowaną osobno przez obu współautorów: fragment „Wiosny” J. Schlafa w przekładzie S. Przybyszewskiego oraz poemat „Narodziny i chrzest” z lirycznego cyklu „Fantazus” A. Holza.