konik_mazurski
Przypomną regionalne tradycje.

Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” rusza z kolejną inicjatywą, mającą na celu promocję kultury naszego regionu. Tym razem projekt będzie dotyczył warmińsko – mazurskich tradycji adwentowych i bożonarodzeniowych. Zajęcia dla dzieci odbędą się 9 i 12 grudnia o godz. 15. Wzorem dawnych spotkań w adwentowe niedziele 1, 8 i 15 grudnia o godz. 12 będzie można wziąć udział w obrzędowym paleniu świeczek adwentowych.

Wojciech Caruk

Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu „Adwent i Gody na Mazurach” finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn. Jego celem jest zaprezentowanie tradycji mazurskich związanych z okresem adwentu i Bożego Narodzenia, określane dawniej przez Mazurów Godami. W ramach programowych zostanie zrealizowanych kilka inicjatyw. Już 28 listopada w galerii w kętrzyńskim zamku o godz. 13. będzie można zobaczyć jak powstaje wieniec adwentowy. Natomiast o godz. 15.30 dorośli będą mogli wziąć udział w warsztatach wyrobu tradycyjnych ozdób świątecznych. Podobne zajęcia dla dzieci odbędą się 9 i 12 grudnia o godz. 15. Wzorem dawnych spotkań w adwentowe niedziele 1, 8 i 15 grudnia o godz. 12 będzie można wziąć udział w obrzędowym paleniu świeczek adwentowych.

– Takie spotkania miały charakter nie tylko obrzędowy, ale i towarzyski – informuje Barbara Bierć z „Konika Mazurskiego” – Dla starszych był to czas dyskusji i pogawędek, młodzi często poszukiwali w ten sposób swojej drugiej połówki.

Oficjalnie i uroczyste zakończenie projektu odbędzie się 19 grudnia. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty, jednak w przypadku warsztatów ilość miejsc jest ograniczona.. Każde ze spotkań będzie również poprzedzone krótką prelekcją etnografa. Będzie to doskonała okazja do poznania obrzędów, obyczajów, przesądów i tradycji zakorzenionych w regionalnej kulturze.

– Zapraszamy wszystkich żywo zainteresowanych tematyką warmińsko-mazurskiej kultury – mówi Mara Kaliszewicz, z „Konika Mazurskiego”. – Podczas tych spotkań będziemy zachęcać też obecnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami i tradycjami, tymi wyniesionymi z domu, a niekoniecznie związanymi z naszym regionem. Te tradycje w nas żyją, a dzięki takim inicjatywom możemy je wzajemnie poznawać i konfrontować.