stroiki2013_malyKętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na stroiki świąteczne, pocztówki, ozdoby choinkowe, choinki, szopki i wypieki świąteczne.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy indywidualni (w kategorii dorosłych i dzieci mogą dostarczyć dowolną ilość prac), przedszkola, szkoły podstawowe wykonują prace zbiorowe – jedna klasa lub grupa może dostarczyć max: 3 szopki, 5 choinek, 5 stroików, 10 ozdób choinkowych, 10 pocztówek formatu A5 lub A4.

Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie rodziców z kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię nazwisko, wiek oraz klasa autora, adres i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. (Oświadczenie i karta informacyjna znajdują się w załączniku Regulaminu dostępnego na stronie internetowej (http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/REGULAMIN%20STROIKI%202013.pdf)

Do 11 grudnia można dostarczać prace konkursowe w pracowni plastycznej, Kętrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 24a,11-400 Kętrzyn. Prace przyjmuje instruktor ds. plastyki – Antonina Wasilewska.

Prace będą oceniane w VI kategoriach. W każdej kategorii wybrane będą I, II, III miejsce i wyróżnienia. Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 grudnia o godz. 17. w Galerii na II piętrze Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Beata Szuksztul