IMG_6475Zamkowa siedziba książek wejdzie w nowoczesność

W nadchodzącym roku Miejską Bibliotekę Publiczną czekają kolejne zmiany. Przygotowany przez bibliotekę wniosek do Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek” pod nazwą „Remont i wyposażenie siedziby MBP w Kętrzynie” został rozpatrzony pozytywnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oznacza to, że do nowoczesnej czytelni im. Arno Holza dołączą kolejne pomieszczenia biblioteczne.

Ewa Brzostek

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na kwotę 247 445,00 zł. Już w lutym 2014 r. zamierza przystąpić do remontu pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni i wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Za pozyskane pieniądze zostanie zakupione wyposażenie, w tym przenośna scena. W wyniku realizacji programu powstaną i będą realizowane: Biblioteczny Klub Teatralny, Kącik Multimedialny, Zajęcia klubowe Dyskusyjnego Klubu Książki i Filmu, Konkursy recytatorskie, zajęcia z kultury żywego słowa itp.

– Nie ukrywam, że po zakończeniu remontu będziemy najpiękniejszą biblioteką w województwie. Jeśli zdążymy przed 8 maja to mamy duże szanse by zorganizować wysokiej rangi imprezę, jaką jest Wojewódzki Dzień Biblioteczny – mówi Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Oferta zajęć, o jaką wzbogaci się biblioteka posłuży między innymi integracji zdrowych dzieci i młodzieży z tymi, z którymi los obszedł się mniej łaskawie. Najmłodsi będą mieli okazję nabyć umiejętności wartościowego spędzania wolnego czasu, zaś kontakt z osobami niepełnosprawnymi nauczy je tolerancji i wyrozumiałości. Biblioteczny Klub Teatralny pomieści wszystkie grupy wiekowe. Dziadkowie będą przychodzić, by obejrzeć wnuki, wnuki, by podziwiać babcię i dziadka na scenie.

– Jeśli chodzi o formy teatralne w naszej bibliotece, na tym polu będziemy prekursorami. To będzie miejsce z prawdziwego zdarzenia ze sceną, oświetleniem, kulisami. Nasza biblioteka będzie takim centrum multimedialnym na miarę XXI wieku. Będzie to teatr w bibliotece i biblioteka w teatrze. Najważniejsze są tu jednak dzieci, bo to one są naszą przyszłością i to z myślą o ich rozwoju wprowadzamy te wszystkie wspaniałości – podkreśla Witold Gagacki.

DKKiF stanie się miejscem nauki, rozrywki i wymiany poglądów dla młodych oraz starszych czytelników i widzów. Kącik multimedialny będzie propozycją dla osób mających problemy z tradycyjną percepcją (niewidomych i niedowidzących), ale również dla udających się w podróż samochodem czy chcących posłuchać dobrej muzyki. Biblioteka będzie miejscem dla każdego.