wojciech kUrodził się 11 lipca 1838 roku jako Adalbert von Winkler. Jego ojciec pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Cietrzew, której nazwisko powstało od miejscowości Kętrzyno w powiecie wejherowskim. Dziadkowi dopisano przy nazwisku dodatek Winkler, a ojciec (Józef) używał już tylko nazwiska Winkler.

W latach 1853–1855 ukończył progimnazjum w Lecu (obecnie Giżycko). Następnie od 1855r. uczęszczał do Gimnazjum w Rastemborku (obecnie Kętrzyn). W 1856r. otrzymał list od siostry, z którego dowiedział się o polskim pochodzeniu i dawnym nazwisku rodowym Kętrzyński. Spowodowało to jego zainteresowanie polskością i naukę języka polskiego. W 1859r. zdał egzamin maturalny i 13 października rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Albertyna w Królewcu.

W 1861 przeprowadził urzędową zmianę imienia i nazwiska na – Wojciech Kętrzyński.

Zmarł 15 stycznia 1918 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pamięć Wojciecha Kętrzyńskiego uczczono, nadając w 1946 roku mazurskiemu miastu Rastembork nazwę Kętrzyn.

Jak co roku mieszkańcy Kętrzyna będą mogli dać wyraz swojej pamięci o patronie Miasta
w czasie uroczystości przy pomniku Wojciecha Kętrzyńskiego 15 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00.