11-siec-energetycznaMożesz otrzymać dodatek za prąd

Od Nowego Roku najubożsi odbiorcy prądu mogą liczyć na dodatek energetyczny wypłacany przez lokalny ośrodek pomocy społecznej. Na symboliczne kwoty mogą liczyć ci, którzy już korzystają z dodatku mieszkaniowego. Nowa ustawa wzbudza jednak wiele kontrowersji.

Ewa Brzostek

Od stycznia 2014 roku wszedł w życie zryczałtowany dodatek energetyczny dla osób, które już korzystają z dodatków mieszkaniowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania do prądu jest także posiadanie umowy z zakładem energetycznym i zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii. Do wniosku musimy dołączyć zaświadczenie o dochodach, podobnie jak w dodatku mieszkaniowym.

Wysokość dodatku od stycznia do 30 kwietnia 2014 roku w gospodarstwie domowym jednoosobowym wynosi 11,36 zł, w gospodarstwie od 2 do 4 osób 15,77 zł, a w gospodarstwie gdzie mieszka co najmniej 5 osób 18,93 zł.

– Ta ustawa jest trochę kontrowersyjna i zastanawiamy się czemu to ma służyć, ze względu na te symboliczne stawki dodatku. Może ktoś popełnił błąd i zaraz tą ustawę uchyli – stwierdza Teresa Murawska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Nie tylko to budzi zdziwienie. Okazuje się bowiem, że aby otrzymać decyzję o przyznanie dodatku energetycznego należy uiścić jednorazową opłatę skarbową w wysokości 10 zł przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta z dopiskiem „za wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego”. Potem wraz z wnioskiem przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

– Przyjęliśmy taką zasadę, że osoby, które korzystają z pomocy społecznej, czyli dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 542 zł wówczas zwalniamy z tej opłaty – informuje Kierownik MOPS.

Na razie zainteresowanie dodatkiem energetycznym nie jest duże. Od początku stycznia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do działu dodatków mieszkalnych wpłynęło około 10 wniosków. W tym roku państwo przeznaczy na dodatki energetyczne prawie 115 mln zł.