_DSC0055
O nowych kierunkach współpracy w obszarze szkolenia służb granicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii rozmawiali szefowie szkół granicznych w trakcie spotkania, które w odbyło się w dniach 27-29 stycznia 2014 r. w Muraste w Estonii.

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Dyrektor College’u Policji i Straży Granicznej Akademii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Republiki Estonii w Muraste Pan płk Aivar Toompere, który gościł: Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Pana płk SG Sławomira Kowalewskiego wraz z por. SG Pawłem Korowajem – kierownikiem Sekcji ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia, Komendanta Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai Pana płk. Vytautas’a Strolię wraz z zastępcą oraz Dyrektora Collegu Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne Pana płk. Arvīdsa Liepiņš’a z zastępcą. Coroczne spotkanie szefów akademii i szkół służb granicznych miało na celu podsumowanie współpracy oraz ocenę wspólnie zrealizowanych projektów w 2013 roku oraz podpisanie planów na 2014 rok.

Efektem prowadzonej od ponad 11 lat współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, a szkołami służb granicznych krajów nadbałtyckich są liczne konferencje, seminaria i warsztaty. Towarzyszy im także bieżąca współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu dydaktycznego przez kadrę szkół z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

W ramach międzynarodowej współpracy prowadzonej przez kętrzyńską szkolę Straży Granicznej w oparciu o podpisane w ubiegłym roku w Kętrzynie plany, wspólnie z instytucjami szkoleniowymi służb granicznych z Estonii, Łotwy i Litwy zrealizowano 4 przedsięwzięcia wyjazdowe, w których wzięło udział 7 przedstawicieli kętrzyńskiej szkoły oraz 121 przedstawicieli delegacji zagranicznych. Natomiast w ramach 7 zrealizowanych przez Centrum Szkolenia SG projektów – uczestniczyło w nich 47 przedstawicieli Centrum oraz 42 przedstawicieli służb granicznych ze szkół partnerskich krajów nadbałtyckich. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć należy ubiegłoroczne spotkanie szefów szkół granicznych w Kętrzynie (06-08.03.2013r.), warsztaty z zakresu zarządzania jakością (20-23.05.2013r. Medininkai/Litwa) i warsztaty poświęcone opracowaniu materiałów specjalistycznych z języka rosyjskiego i angielskiego (20-23.05.2013r. Medininkai/Litwa), konferencję poświęconą bezpieczeństwu wewnętrznemu (19-21.11.2013r. Tallinn/Estonia) i seminarium o tematyce szkolenia e-learningowego w formacjach mundurowych (28-31.10.2013r. Rezekne/Łotwa).

Kętrzyńska szkoła gościła liczne delegacje szkół państw nadbałtyckich na warsztatach z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów (21-23.05.2013r.), szkoleniu językowym (23.09-03.10.2013r.), Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych (13.09.2013r.) i warsztatach z zakresu bezpiecznego posługiwanie się bronią palną (28-30.10.2013r.).

Kierownictwo akademii i szefowie szkół granicznych w trakcie spotkania w Muraste uzgodnili, że będą kontynuowali współpracę w obranych wcześniej kierunkach i w podpisanych planach na 2014 r. ujęli między innymi: konferencje poświęcone innowacjom w szkoleniu zawodowym funkcjonariuszy służb granicznych, wykrywaniu skradzionych samochodów, weryfikacji autentyczności dokumentów, problematyce antykorupcyjnej i bezpieczeństwu wewnętrznemu. Obok konferencji zaplanowano także przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu prowadzenia pościgów i jazdy taktycznej, taktyki i techniki interwencji, dokumentów paszportowych oraz szkolenia językowe. Planowane są także spotkania ukierunkowane na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na wspólne projekty i rozwój bazy szkół.

mjr SG Aneta Wojtanowska-Zimoń
Rzecznik prasowy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej