OLYMPUS DIGITAL CAMERAKorespondencję z sądu odbierzesz w miejscu z napisem Punkt Awizo

Na skutek dostosowywania polskiego prawa do przepisów unijnych zniesiony został monopol Poczty Polskiej na doręczanie przesyłek o wadze do 50 gr. Ponieważ w drodze przetargu została wybrana oferta Polskiej Grupy Pocztowej, od 2 stycznia br. zmienił się operator dostarczający przesyłki sądowe i prokuratorskie. W tej chwili w sześciu punktach w Kętrzynie będzie można odebrać korespondencję z sądu.

Ewa Brzostek

Jak więc obecnie przebiegać będzie procedura doręczenia tych przesyłek? Dotychczasowy operator pocztowy doręczał przesyłki za pośrednictwem swoich pracowników, a w przypadku nieobecności adresata pozostawiał awizo wraz ze wskazaniem placówki pocztowej, w której można odebrać list. W przypadku Polskiej Grupy Pocztowej list z sądu doręczy kurier do rąk adresata na adres wskazany na przesyłce lub w umowie. W przypadku nieobecności adresata kurier może doręczyć przesyłkę osobie pełnoletniej zamieszkałej wspólnie z adresatem. Regulamin PGP przewiduje jednak, że adresat może zastrzec u kuriera lub we właściwym oddziale operatora pocztowego, iż nie wyraża zgody na doręczanie przesyłki innym niż on osobom. W przypadku nieobecności adresata kurier zobowiązany jest pozostawić awizo informujące go o dacie i godzinie próby doręczenia oraz miejscu, w którym adresat może odebrać przesyłkę. Awizo może zostać pozostawione w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata.

Umowa na 500 milionów

Polska Grupa Pocztowa (PGP) to niezależny operator, który rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Do tej pory współpracował z klientami masowymi, m.in. z branży ubezpieczeniowej czy energetycznej. Ale nigdy z tak kluczowym klientem jak sąd i prokuratura razem wzięte. PGP wygrała przetarg i dostała dwuletni kontrakt. Poczta Polska próbowała się odwoływać, ale Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję o wygranej PGP.

InPost i Polska Grupa Pocztowa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 500 milionów złotych. InPost udostępnił dla potrzeb realizacji tego kontraktu wszystkie swoje placówki, tak własne, jak i partnerskie, zlokalizowane w pięciu tysiącach placówek sieci Ruch.

– Jestem przekonany, że naszym działaniem i sposobem realizacji kontraktu będziemy mieć możliwość udowodnienia, iż zasługujemy na zaufanie największych instytucji publicznych. Oszczędności jakie sądy powszechne i prokuratury uzyskają dzięki temu kontraktowi pozwolą na realizację innych, ważnych celów tych instytucji. Bez wątpienia dołożymy wszelkich starań, aby realizacja kontraktu była sprawna, a kwestie trudne rozwiązywane sprawnie – mówi Leszek Żebrowski, prezes zarządu PGP.

Wykaz punktów awizo na terenie powiatu kętrzyńskiego

Kętrzyn
– sklep spożywczy przy ulicy Dębowej 2
– kiosk Ruch przy ulicy Mazurskiej 9
– kiosk Ruch przy ulicy Powstańców Warszawy 3a
– hipermarket Pelcowizna przy ulicy Sikorskiego 45a
– salon Ruch przy ulicy Szkolnej 8
– punkt awizo InPost przy ulicy Traugutta 7