slubowanie_30_01_2014_350 nowo przyjętych funkcjonariuszy 30 stycznia wypowiedziało rotę ślubowania w asyście pocztu sztandarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ślubowanie, w obecności kadry kierowniczej i zaproszonych gości, przyjął Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Wojciech Skowronek.

Od poniedziałku 21 kobiet i 29 mężczyzn rozpocznie szkolenie w kętrzyńskim ośrodku szkolenia, by najwcześniej w listopadzie zasilić placówki W-MOSG. Wszyscy nowo przyjęci do służby zostaną skierowani do bezpośredniej ochrony granicy w Placówkach Straży Granicznej na Warmii i Mazurach.

Komendant Oddziału podczas uroczystości wręczył również 10 funkcjonariuszom w służbie stałej akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

por. SG Justyna Szubstarska