bok_energa
Stanowisko Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Klienta w Kętrzynie spółki ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Kętrzyn z dużym zaniepokojeniem odbiera sygnały o planowanych zmianach organizacyjnych Spółki ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. poprzez likwidację 25 Biur Obsługi Klienta (BOK), w tym Biura w Kętrzynie, ostatniego rejonowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Decyzja w tym zakresie to jednocześnie zwolnienie grupowe 362 osób na 600 zatrudnionych, w tym 9 osób w Kętrzynie.

Powyższe oznacza w praktyce likwidację bezpośredniej obsługi klienta, a w konsekwencji pogłębienie problemów społecznych i gospodarczych w regionie. Realne zagrożenie likwidacji kolejnych miejsc pracy w Kętrzynie i innych miastach spowoduje dalszy wzrost bezrobocia oraz wzrost kosztów społecznych ponoszonych przez gminy.

Biuro Obsługi Klienta w Kętrzynie obsługuje trzy powiaty: bartoszycki, kętrzyński i mrągowski łącznie 178.116 mieszkańców. Koszty likwidacji biura w Kętrzynie będą więc znaczne.

Likwidacja Biura Obsługi Klienta w Kętrzynie, to po połączeniu Rejonu Energetycznego Kętrzyn z Rejonem Energetycznym Lidzbark Warmiński i przeniesienie siedziby i dyrekcji Rejonu do Lidzbarka Warmińskiego, to kolejne działanie koncernu Energa SA zmierzają do dalszej degradacji Miasta Kętrzyn, jednego z większych miast w województwie warmińsko-mazurskim.

Burmistrz Miasta Kętrzyna rozumiejąc potrzeby wprowadzania zmian w gospodarce energetycznej stoi na stanowisku, że procesy restrukturyzacyjne nie mogą odbywać się kosztem naruszania praw pracowniczych spółki i pogłębienia recesji gospodarczej regionu.

Z tych też względów zwracam się do Zarządu ENERGA SA i Zarządu ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian organizacyjnych spółki uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne jak i społeczne regionów, w których następuje likwidacja biur i odstąpienie od tej szkodliwej dla społeczności lokalnych decyzji likwidacji biura obsługi klienta w Kętrzynie.

Jednocześnie Burmistrz Miasta oświadcza, że nie wyraża zgody aby w zastępstwie likwidowanego Biura Obsługi Klienta Kętrzynie w Urzędzie Miasta Kętrzyn został zamontowany panel telefoniczny do połączeń z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta koncernu Energa SA jak i infokiosku z dostępem do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta spółki Energa Obsługa i Sprzedaż.

Montaż tych urządzeń nie zapewni kontaktu, w szczególności dla osób starszych, niedołężnych i nieporadnych życiowo, dla których obsługa takich urządzeń jest zbyt skomplikowana i stanowi barierę nie do pokonania.

Ponadto montaż takich urządzeń w siedzibie organów miasta będzie odebrana przez społeczność lokalną jako swoista „akceptację” dla likwidacji biur obsługi klienta, a tym samym pozbawienie mieszkańców bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółki w załatwianiu ich spraw i stanowi przyzwolenie na zwolnienia pracowników w spółce.

Stanowisko otrzymują:

1. Pan Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu ENERGA SA.
2. Pan Leszek Mrazek – Prezes Zarządu „ENERGA OBSŁUGA i SPRZEDAŻ”.

Do wiadomości:

1. Pan Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów.
2. Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Pan Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
4. Parlamentarzyści Regionu Warmii i Mazur.
5. Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego i mrągowskiego.
6. Rada Miejska w Kętrzynie